AT Rog se pridružuje mednarodnemu pozivu za oktober 2020, ki je bil razglašen za mesec solidarnosti z vsemi osvobojenimi teritoriji, ki jim grozi oziroma so že tarča represije.


Skupnost AT Rog se prav tako pozicionira med samonikle uporniške celice v boju za enakost širom sveta. S skvotiranjem in ohranitvijo bivše tovarne koles smo nasproti zaprtemu, hierarhičnemu vladanju političnih in finančnih elit vzpostavili prostor samoorganizacije in horizontalnega sprejemanja odločitev.


Brezpogojno se pridružujemo številnim bojem proti oblastem, neoliberalni ekonomski politiki, rasizmu in nacionalizmu v našem lokalnem kontekstu. Sestavljamo prve linije v borbi proti gentrifikaciji, skupnem uporu proti kapitalističnemu uničevanju družbenega tkiva, privatniškemu ropanju skupnostnega in nadaljnjemu izključevanju in marginalizaciji manj privilegiranih.


Kot skupnost, ki poskuša obraniti svoj avtonomni prostor, se prav tako srečujemo z nenehnimi pritiski oblasti v obliki sodnih postopkov ter vsakodnevnega nadlegovanja s strani policije in drugih represivnih inštitucij. Ob nedavnih izkušnjah represije, ki smo jo doživeli s številnimi drugimi ljudmi med letošnjim protestnim dogajanjem v Ljubljani, dogma "red in mir" izgublja tla pod nogami in splošno legitimnost v družbi. Verjamemo, da lahko skupaj sestavimo moči v občemu boju za svobodo za vse.


AT Rog v boju za prostor za vse, za boljši svet!


++++++++++++ENG+++++++++++


AT ROG is joining the international call for making October 2020 a month of borderless solidarity for every occupied ground threatened by repression.


The community of AT Rog stands as one of the rebellious cells in the struggle of self-organized spaces worldwide. Through space occupation we choose to fight against authority, neoliberal economic policies and nationalism with self-organization and horizontalism in our local context. With this we are on the front lines fighting against gentrification, collectively resisting against the capitalist destruction of the social fiber, private looting of the common goods and further exclusion and marginalization of less privileged.


As a community fighting for our autonomous space, we also face constant pressure from the authorities in form of court procedures and daily harassment by police and other state institutions. Through experiences of repression alongside many people at the regular protest activities in Ljubljana, the “law and order” dogma is losing its ground and legitimacy also more generally, which we hope will add power to the general struggle for freedom for all.


AT Rog fighting for a place and space for all, for a better world!

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.