Izjava Anarhistične pobude Ljubljana v podporo avtonomnim prostorom, vsebinam in frekvencam Radio Študent 89,3 MHz

Tri stebri avtonomne, alternativne kulture in politike v Ljubljani


Anarhistično gibanje v Ljubljani je že več deset let aktivno vpeto v sooblikovanje alternativne scene. Med drugim tudi v Avtonomnem kulturnem centru Metelkova, Avtonomni tovarni Rog in na Radiu Študent. V času neoliberalnega opustošenja skupnostnega, javnega in nekomercialnega ti prostori predstavljajo redke svetle točke, ki življenje v sicer vse bolj gentrificirani Ljubljani delajo znosnejše, zaradi česar se marsikdo še ni izselil.
V zadnjem obdobju lahko opazujemo kako elite – pa naj si gre za državne, občinske ali študentske - poskušajo uokviriti svobodnjaško delovanje po svojih merilih; merilih klientalizma, zaslužkarstva in podrejanja. Avtonomno tovarno Rog se je poskušalo preslikati v hipsterski Tobačna center, Metelkovo v elitistični Kino Šiška, Radio Študent pa v komercialni radio. Neoliberalne tendence in pohlep elit v mestu čedalje več ljudi odriva na obrobje, pritisk kapitala na posameznike in nekomformne strukture pa se je v zadnjih letih še intenziviral.
Kritični glas in upor se sistematično zatirata na različne načine. Če se nisi pripravljen prodati, si podvržen sankcijam, ki se lahko odražajo v manjšanju avtonomije preko spreminjanja odločevalskih struktur v organizacijah ali pa preko finančnega kaznovanja in represivnih posegov v prostor. Kar se dogaja Radiu Študent ni nič novega - tako za sam radio kakor tudi za številne ostale bolj ali manj avtonomne akterje v Ljubljani. Mnogi so pritiskom raznih klik že podlegli, saj vztrajanje na barikadah ni enostavno. Zato je v teh časih še toliko bolj pomembno, da avtonomni, samoorganizirani in anti-avtoritarni stopimo skupaj, našim razlikam navkljub, in si solidarno stojimo ob strani. Ne samo sedaj in ne samo za Radio, ampak povsod kjer je to potrebno, sicer bodo našo sceno razkrojili delček po delček. V kompleksnem ekosistemu avtonomije, ki ga tvorimo, spremenjena stopnja moči enega vpliva tudi na vse ostale.
Kar se nam lahko zdi danes samoumevno, je posledica številnih bojev. Tradicija, na kateri sloni alternativna, avtonomna scena in njena impresivna razvitost za tako periferno regijo, katere del je tudi Ljubljana, je posledica dolgega procesa, v katerem Radio Študent že več kot 50 let igra nezanemarljivo vlogo, kar ga med drugim postavlja tudi na mesto najstarejšega avtonomnega študentskega radia v Evropi.
Preko svojih frekvenc je dajal in daje glas številnim marginaliziranim in odpira prostor za alternativne ideje. Radio Študent je tudi leglo razvoja idej in praks, ki gredo onkraj dominantne ideologije. Radio je eden od redkih fizičnih skupnostnih prostorov v Ljubljani, ki ni komercialno naravnan, kjer potekajo številni dogodki in srečanja. Je vozlišče in valilnica mnogih kritičnih umov. In je alternativna institucija sama po sebi. Edinstven način organizacije, ki daje vsem sodelavcem nezanemarljivo moč odločanja preko sestankov razširjenega uredništva, volitve za direktorja, odgovornega ter področnih urednikov, sodelovanje izvoljenih sodelavcev v ustanovnem svetu zavoda in sindikat, ki je bil ustanovljen leta 2004 z namenom obrambe radia, kažejo na prodornost te institucije, ki sega onkraj pametovanja v etru.
Na drugi strani imamo študentsko organizacijo, ki predstavlja vse, kar Radio Študent ni. ŠOU je produkt tedaj mlade elite novonastale države in njihovega neoliberalnega zanosa, ki si je z izdatnim financiranjem novonastale študentske organizacije ustvarila valilnico elitističnega podmladka. Podmladka, ki se preko podarjenih milijonov uči klientelizma, korupcije, kraje, kapitalističnega izkoriščanja in finančnega izsiljevanja.
Ne pomnimo niti enih študentskih volitev brez resnih škandalov, niti enih volitev, kjer bi volilna udeležba pričala o legitimnosti institucije. Verjetno je Radio zbral več podpisov podpore kot vse stranke na zadnjih volitvah ŠOU skupaj. Študentska elita dokazano redno krade, privatizira, kar je bilo ustanovljeno s študentskim denarjem, sklepa koruptivne posle s svojimi prijatelji, si financira zasebne luksuzne počitnice, troši za plehke zabave in še bi lahko naštevali.
ŠOU ni demokratična institucija, ampak monopolni instrumentaliziran elitistični projekt, kateremu naj bi dajalo legitimnost obvezno članstvo vsakega študenta Univerze v Ljubljani. Zato boj za Radio v Anarhistični pobudi Ljubljana ne razumemo samo kot boj za obstanek, je tudi boj proti kraji denarja, namenjenega za kvaliteto življenj študentov, je boj proti agresivnim neoliberalnim politikam v Ljubljani in boj za nadaljnji razvoj skupnostno naravnane alternative.
Ta boj mora nujno vsebovati tudi boj proti predstavniški strukturi študentske politike, ki oddaljena od svoje baze ne le ignorira potrebe študentk in študentov, temveč jih redno usmerja v kapitalistično-konzumentske poti. ŠOU si zasluži odhod na smetišče zgodovine, iz njegovih ruševin pa bodo lahko začele rasti avtonomno organizirane strukture, ki bodo dejansko v stiku s potrebami in željami študentov.
Čeprav vidimo nevarne procese, ki jih sproža nevladniški način delovanja in razpisna mentaliteta, bomo zmeraj podpirali vse sile, ki si na Radiu prizadevajo za avtonomijo. Čeprav se Metelkovo poskuša podrediti logiki kapitala, bomo tam spili pivo raje kot v Kinu Šiška. Veselimo se novega povoda za ukinitev ŠOU, saj se v zadnjem konfliktu katalizirajo številni, ki do študentske organizacije gojijo prezir, še bolj pa stremimo h gojenju potencialu za vzpostavljanje avtonomnega, samoorganiziranega študentskega delovanja, lahko tudi na bazi študentskih svetov in sindikatov.

Anarhistična pobuda Ljubljana (APL-FAO-IFA)
Ljubljana 14.1. 2021

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.