VIDEO: Še smo tu! tiskovka AT ROG

IZJAVA SKUPNOSTI AVTONOMNE TOVARNE ROG 

3 MESECE PO TEM: ŠE SMO TU!

USTANOVITEV ZAVODA CENTER ROG:

Natanko tri mesece po dnevu vdora, nasilne izvršbe, izropanja in rušenja AT Rog naj bi mestni svetniki odločali o ustanovitvi novega zavoda za upravljanje teh prostorov. Po pričakovanju so občinska propagandna glasila polna všečnih besed o participatornih praksah in naprednih oblikah upravljanja zavoda, sam proces ustanovitve pa kaže povsem drugačno sliko. V gradivu namreč ni zaznati, kako točno naj bi se upravljanje zavoda razlikovalo od vseh podobnih ustanov - kako točno naj bile ta bil bolj "participatoren", katere so nove prakse in v čem imamo prebivalci in prebivalke mesta sploh besedo. Če kaj, je razvidno dejstvo, da gre za še enega izmed mestnih zavodov, ki bodo vodeni od zgoraj navzdol in bili povsem pod nadzorom ozke županove klike, v njih pa bo prevladovala komercialna dejavnost. Razlika med Zavodom Center Rog in drugimi javnimi zavodi je kvečjemu v tem, da je koncept Centra Rog bistveno manj dorečen in medel, tako z vidika vsebin kot financ - zares razvidno je le to, koga želi župan na direktorksem mestu. Županovi kulturni upravljalci so namreč pri razpisu za direktorja spremenili pogoje prijave na način, da ti ustrezajo kandidaturi Mete Štular, vodji njihovega projekta RogLab in propagandistki mestnih gentrifikacijskih načrtov. Glede na ostale občinske zavode so namreč spremenjene zahteve znanja jezika in izkušnje vodenja javnega zavoda tako, da omogočajo dotični Meti Štular kandidaturo. Ko so to vulgarno odstopanje od norm zasledili mediji, se je županova pisarna zgolj izgovorila, da “je šlo očitno za napako”. Poskusili so znova izigrati pravila, in kot ponavadi, za zlorabo oblasti nihče ne odgovarja.

Vse to si županova klika lahko privošči ravno zato, ker pri ustanavljanju njihovih zavodov ni prisotna niti najmanjša mera javne participacije. Pred ustanavljanjem zavoda Center Rog je zato nujno potrebno izvesti široko javno razpravo o tem, kaj naj bi ta zares počel in čemu je namenjen. Pri delovanju Centra Rog namreč ni razjasnjeno še niti to, ali bodo prostori za ustvarjanje brezplačni ali najemniški, ali bodo upravitelji prostorov zaposleni (in če da, kdo bo zagotavljal plače), kdo bo pokrival stroške, komu in pod kakšnimi pogoji bodo na voljo komercialne dejavnosti... Vsa ta vprašanja, tako kot celostni vsebinski in upravljalski koncept, so enostavno prepuščena ozki županovi kliki, ki se ji ni zdelo vredno sodelovati pri nobeni javni tribuni ali strokovni razpravi na to temo. Na kakšen način je ta projekt javen, če je javnosti o njem znano le to, da je nastal z ilegalno evikcijo uporabnikov in da bo zanj zapravljenih 30 milijonov evrov javnega denarja?

Neverjetno vsebinsko praznino projekta, ki je v celoti nastal v eni občinski pisarni z imenom RogLab, sta v nedavni strokovni izjavi še najbolj posrečeno opisala Izidor Barši in Rastko Pečar: "To, da MOL 50 kvadratnih metrov RogLaba uporablja kot argument za napolnitev 10.000 kvadratnih metrov tovarne, je šala, in to, da se javnost ne smeje, je le znak pomanjkanja humorja. Medtem pa so rogovci ta prostor skoraj v celoti dejansko napolnili z raznovrstnostjo dejavnosti, o kateri lahko MOL le sanja (in prav to počne)."

 

DOKUMENTACIJA:

MOL do danes kljub večkratnim pozivom javnosti, mestnih svetnikov in tudi informacijske pooblaščenke ni predložila nikakršnih dokumentov, ki bi bili podlaga izpraznitve tovarne Rog. To niti ne preseneča, saj takšne odločitve sodišča župan ni imel in je bil s strani MOL naročen vdor varnostnikov protizakonit. Pri tem župan Zoran Janković vztrajno laže, da v tovarni ROG ob vdoru varnostnikov ni bilo ljudi. Da se svoje laži zaveda, priča tudi število varnostnikov v polni opremi, ki jih je poslal "na teren". Župan Janković predložitev pravne podlage za izpraznitev tovarne zavrača z značilno oblastniško aroganco, zamegljevanjem in sprenevedanjem.

Svetniški klub Levice je 16.02.2021 na upravo MOL naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja: za posredovanje izvršilnega naloga sodišča oz. dokumentacije, na podlagi katere je varnostna služba izvedla izselitev oseb iz tovarne Rog. MOL je to zahtevo zavrnil. Svetniški klub Levice je na to 08.03.2021 vložil pritožbo neposredno pri državnem informacijskem pooblaščencu, ki je nato prejel dopis odvetniške družbe Čeferin z novo zavrnitvijo dostopa, znova z izmišljenim izgovorom da "so bili prostori nekdanje tovarne Rog zapuščeni in izpraznjeni".

Informacijski pooblaščenec je obrazložitev odvetniške družbe zavrnil, in mestni upravi 26.03.2021 naložil 30 dnevni rok za ponovno odločanje. Informacijski pooblaščenec je tudi pojasnil, da je županovo pooblastitlo privatni odvetniški družbi pri vodenju upravnega postopka nezakonito in predstavlja bistveno kršitev pravil upravnega postopka.

Kar je najbolj skrb vzbujajoče, je način na katerega želijo župan in njegova klika prekriti svoje protizakonito ravnanje. Oblast očitno pričakuje, da se bomo na njeno samovoljno in neodgovorno ravnanje navadili. Uničenje prostora Avtonomne Tovarne Rog 19.januarja se je po tem, ko so MOLovi varnostniki brez kakršnegakoli naloga vdrli in izvlekli ljudi iz tovarne takoj nadaljevalo z razbijanjem stekel in ihtavim rušenjem zgradb na dvorišču. Potrebno se je zavedati, da je bilo to posamezno dejanje uničenja prostora samonikle skupnosti v centru Ljubljane tudi prispodoba splošnega uničevanja mesta, ki je vedno manj namenjeno življenju v njem, vedno bolj pa bogatenju zasebnih investitorjev in turistične industrije. Ta proces, ki ga občutimo tudi z nedostopnostjo stanovanj in astronomskimi najemninami, poteka že leta, spodbuja pa ga za vodenje mesta nesposobni župan, ki ga je treba čim prej zaustviti.

 

STVARI:

Zaničevalni odnos mestne oblasti do skupnosti AT Rog se tudi jasno kaže v nadaljevanju zgodbe z njenimi stvarmi - opremo, umetninami in osebnimi predmeti. Kot smo poročali v februjaru je poleg nasilne izvršbe skupnosti z izpraznitvijo prostorov prišlo tudi do množične kraje lastnine. Večina stvari je bila s strani varnostnikov nametana po dvoriščih in uničena - presoja o tem, kaj je vredno prenesti v skladišče pa popolnoma arbitrana. Takšen odnos do lastnine je potrdil tudi Uroš Grilc, ko je v sms-u Rogovcu na sliko enega izmed več kupov pohištva, rekvizitov, štedilnikov in ostale opreme tudi sam odgovoril, da "to pač ni oprema". Všečne izjave MOL o "skrbnem komisijskem popisovanju in skladiščenju rogovske lastnine" je bila navadna laž. V skladiščih je pristal le manjši del naših stvari, izmed katerih je bilo mnogo tudi očitno poškodovanih; pohojenih, polomljenih, predhodno puščenih na dežju. Ostala oprema pa je služila medijskemu zavajanju, da je Rog bil zapuščen, in da so tam "odkrili" pompoznih 200 ton smeti.

Tisti del stvari, ki so bile skladiščene, smo tudi prevzemali, vse dokler ni prišlo do zapletov pri prevzemanju. Odgovornost vzpostavljanja sistema za prevzem je odločno na strani MOL, ki se je odločila za nasilno izpraznitev, ta pa se je tega problema lotila s pomenljivo malomarnostjo. Vprašanje o dokazovanju lastnine je zapleteno, saj večina ljudi ne dela selfijev z vsakim kosom opreme, ki jo nabavi ali ustvari. Prav tako doma po navadi tudi ne delamo popolnih inventarjev, ker ne pričakujemo, da bi nas kdo oropal in nato zahteval, da dokažemo lastništvo in celotno lastnino naštejemo. Tako smo v številnih primerih lahko ob prevzemu le posredno dokazali lastnino. Z Voka Snage je prišlo naprej do navidezne angažiranosti za razrešitev zapletov, nato pa do neodzivnosti in po hitrem postopku z zaključitvijo dodeljevanja terminov za prevzem stvari. Zadeva se zdaj ureja preko odvetnika, s katerim je med drugimi v procesu tudi večje število odškodninskih tožb proti MOL. Ena izmed teh bo verjetno tudi glede modre jeklene omare iz Socialnega centra, ki je med drugim vsebovala nepogrešljivo dokumetacijo društva Izbrisanih in je ob očitnem vdoru in delnem izropanju del svoje zapuščine izgubila.

 

SODIŠČA:

Zavedamo se, da naš boj ni pravni boj, zato si od sodišč ne obetamo veliko. Nujno pa je, da predstavniki mestne občine za svoja ilegalna početja odgovarjajo tudi pred državnimi institucijami, zaradi česar smo sprožili vrsto postopkov. In tudi v primeru sodnih obravnav se je jasno pokazalo, da so se predstavniki MOL pripravljeni poslužiti najbolj nizkotnih izigravanj in laži. Zaplete se že pri izbiri pravne službe s strani MOL. Najmanj nenavadno je, da se za običajen postopek mestna občina ne poslužuje lastne, za to namenjene pravne podpore, ampak na račun občanov najema zunanjega izvajalca – znamenito odvetniško družbo Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji. Poleg tega je način delovanja le-te vseskozi na meji legalnosti – dejstvo, da je Jožef Klavdij Novak prisostvoval ilegalni in nasilni deložaciji prebivalcev Roga, lagal o njihovi prisotnosti, in ni uspel v nobenem dosedanjem spisu podati pravnih temeljev za takšno intervencijo, bi morala obravnavati Odvetniška zbornica.

Kot vam je znano, je 11 rogovcev in rogovk vložilo zahtevo za posestno varstvo, štirje pa posestno tožbo. Posestno varstvo so na Okrajnem sodišču zavrnili z argumentom, da v Rogu ni možno ponovno vzpostaviti prvotnega stanja. Povedano drugače: ker je Janković preko rušilnega vdora še isti dan zradiral stavbe, v katerih smo rogovci uživali od sodišča priznano mirno posest, se deložirani posestniki v te stavbe ne morejo vrniti, zato je naš zahtevek postal brezpredmeten. Ilegalna deložacija in rušenje tako čudežno postane recept, da lastnik izbriše osnovne pravice posestnika. Z odločitvijo sodišča se ne strinjamo in smo zato podali pritožbo na Vrhovno sodišče. A dejstvo, da (še) nismo mogli uveljavljati posesti, same deložacije ne naredi legalne. Poleg pravice do mirne posesti so bile uporabnikom Roga kršene še številne druge človekove pravice in temeljne svoboščine: naša pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave RS), pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS), pravica do nedotakljivosti stanovanja (36. člen Ustave RS), pravica do političnega združevanja (42. člen Ustave RS) ter svobode umetniškega ustvarjanja (59. člen Ustave RS). Zato smo na Upravno sodišče vložili tudi tožbo zoper nezakonit oblastni akt mestne občine, v pripravi pa je tudi kazenska ovadba zoper vse storilce.

 

NADALJNO DELOVANJE:

Kljub razmeram, v katere smo bili z deložacijo vrženi uporabniki AT Rog, se naše delovanje ni ustavilo. Skupščina se še naprej sestaja, posamezniki in kolektivi pa svojo prostorsko stisko rešujemo s pomočjo prijateljev, ter solidarnih društev in organizacij, ki nas gostijo. Nekateri smo našli nove prostore in plačujemo najemnino, drugi rešitve še vedno iščemo. Vse pa nas še naprej druži boj proti gentrifikaciji, turistifikaciji in elitizaciji mesta - proti nedostopnim stanovanjem in delovnim prostorom, proti nasilju in izrinjanju vseh manj premožnih prebivalcev prestolnice. V ta namen smo se razširili po mestu. Poleg rednega umetniškega, športnega, cirkuškega in aktivističnega delovanja trenutno sodelujemo s številnimi fakultetami, kjer potekajo žive razprave o prihodnosti mesta, prav tako pa smo del širše iniciative za odprto mesto, katerega iniciatorji so profesorji in strokovnjaki z različnih področij. Skupaj s študenti se bomo borili proti načrtovanim posegom v Akademski kolegij in stopnjevani represiji v drugih študenstkih ustanovah. Predvsem pa bomo še naprej odločno zahtevali drugačen Rog - ne takšnega, kot se trenutno iz nasilne evikcije rojeva v pisarnah ozke županove klike, ampak resnično odprt in participatoren projekt, ki bo služil dejanskim potrebam prebivalcev in prebivalk Ljubljane.

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.