VIDEO: Mourning ceremony: funeral of culture

 

Vse, kar se noče podrediti neoliberalni ideologiji, kar ne more biti tržno, mora izgniti pod plastmi sveže vlitega betona. Tisto, bolj privlačno, pa se bo ogradilo v steklene stene kot relikvija nekoč obstoječe raznolikosti kulture mesta.«
8. februarja smo na svečanem pogrebnem sprevodu skupaj obeležili smrt kulture.
Svoj zadnji umor je Mestna občina Ljubljana zagrešila 19. januarja 2021, ko je oborožena z varnostnimi službami in policijo napadla Avtonomno tovarno Rog. Ateljeje so porušili bagri, ustvarjalke_ce so vklenili v lisice, ostanki umetnin pa razpadajo na gradbišču.
V imenu »kulture« so poskušali spodrezati korenine samoniklega kulturnega, socialnega in političnega v mestu. Pozabili pa so, da prihaja pomlad. Naša semena so se raznesla povsod.
Pisane kostume in rekvizite smo v ponedeljek zamenjali za črno žalno obleko, namesto jazza, so zapele žalostinke trobent, ko bomo poklon namenili vsej izgubljeni kulturi pod upravljanjem šerifovskega župana in na pepelu zatrtega, pozdravili klitje novega upora.

Kdor seje bedo, žanje bes! Pričakujte nas na ulicah!

 

+++ENG+++

Anything that refuses to submit to neoliberal ideology, which cannot be marketable, must vanish under layers of freshly poured concrete. The attractive elements will be enclosed in glass walls as a relic of the once existing diversity of the city's culture. 
On February 8, we celebrated the death of the culture together at a solemn funeral procession.
The Municipality of Ljubljana committed its last murder on 19 January 2021, when it attacked the Autonomous Factory Rog armed with security guards and the police. The studios were demolished by excavators, the creators were handcuffed, and the remains of the artwork are falling apart on the construction site.
In the name of "culture", they tried to cut the roots of what was the grass-root cultural, social and political in this city. But they forgot that spring was coming. Our seeds have spread everywhere.
Colorful costumes and props were exchanged for a black mourning dress on Monday, instead of jazz, trumpets will be sung by mourners as we pay tribute to all the lost culture under the sheriff’s mayor and on the ashes of the oppressed, welcome the germ of a new uprising.

Who sows misery reaps rage! Expect us on the streets!

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.