(eng below)

VIDEO: Press conference: views of regufees in Slovenia on the new refugee and foreign nationals law

NAŠI KOMENTARJI NA SPREMEMBE ZAKONA O TUJCIH IN ZAKONA O MEDNARODNI ZAŠČITI

Tiskovna konferenca, Ljubljana 22.11.2021

JEZIK
- Preden od nas zahtevate jezikovne teste, morate priskrbeti primerne izobraževalne kapacitete 300 ur tečaja ni dovolj, da opraviš test na nivoju A1, druge države za enako stopnjo omogočijo vsaj trikrat več ur. Jezika se ne moramo naučiti, če učiteljica z nami govori le v slovenščini ali angleščini. Potrebujemo učitelje, ki govorijo naš jezik ali pa prevajalce med tečajem, potrebujemo študijski material, ki ga bomo lahko razumeli Ljudje, ki govorijo srbo-hrvaško in se slovenščine naučijo zlahka, bi morali imeti ure slovenščine ločeno od tistih iz drugih jezikovnih skupin, saj je nivo preveč različen in ne moremo vzdževati tempa. Ni dovolj kvalitetnih učiteljev, mnogi izmed njih vodijo ure slovenščine samo zato, da dobijo plačo, ne z razlogom, da bi se mi jezika naučili
Kvaliteta prevajalcev v postopkih je zelo slaba in mnogi izmed njih niti ne govorijo jezika, za katerega trdijo, da ga (npr. govorci farsija, ki prevajajo v dari), najeti morate nove in bolje usposobljene ljudi. Prevajalci ne bi smeli biti begunci iz azilnih domov, saj tako prihaja do uhajanja informacij, s čimer je ogrožena naša varnost. Testi iz jezika ne smejo biti pogoj za osnovno socialno pomoč.


SLUŽBE
Če želite, da se na trg dela vključimo čim hitreje, razumite, da ne moramo pokrivati osnovnih bivanjskih stroškov brez dostopa do služb z dostojnimi plačami. Če nam ukinete nadomestilo za stanovanje ne moramo preživeti s trenutnimi plačami. Glede na to, da imamo mnogi izmed nas izobrazbo in certifikate, ki v Sloveniji niso veljavni, potrebujemo izobraževanje za tehnično zahtevnejše službe. Trenutna usposabljanja nam ne pomagajo, glede na to, da nas podjetja zaposlijo le iz razloga, da dobijo finančno nadomestilo in nas po šestih mesecih, kot od njih zahteva pogodba, takoj odpustijo.


AZILNI DOM
Azilni dom ni običajna namestitev, kakršno najdeš na trgu – ker v njem nimamo nobene besede o tem, kako bomo živeli, najemnine zanj ne bomo plačevali. Zavračamo prisilno zadrževanje v prostorih azilnega doma, to je diskriminacija. Mi nismo kriminalci in prisilno zadrževanje krši naše osnovne pravice do svobode gibanja. Zahtevamo pravico do zasebnosti in dostojanstvenega življenja znotraj azilnega doma, brez vstopanja v naše sobe brez našega privoljenja, brez vsakodnevnih preverjanj.


PRAVNI POSTOPKI
Naši pravni svetovalci ne smejo biti prisiljeni k poročanju naših osebnih podatkih ministrstvu. Zahtevamo boljše prevajalce, dostop do odvetnikov in informacij o naših pravicah. Odločitve ministrstva so pogosto spisane na ponižujoče neprofesionalen način, pregledane morajo biti s strani mednarodne komisije, da ugotovijo, ali so v skladu s standardi.


STANOVANJA
Na stanovanjskem trgu prevladuje očitna sistematična diskriminacija proti nam. Zaradi negativne propagande proti nam, lasniki ne želijo oddati stanovanja beguncu. Finančna podpora za najemnino ne bi smela biti časovno določena - ideja, da lahko sami pokrijemo visoke najemnine, ter hkrati hodimo na tečaj jezika in še delamo, je popolnoma nerealistična. Tako kot za Slovence je tudi za nas nemogoče najti lastno stanovanje v dveh tednih po odobritvi statusa. Zaradi tega ne bi smeli biti poslani v Maribor in s tem biti kaznovani za našo ''nesposobnost''. Konstantno smo prisiljeni v selitev, v iskanje novega stanovanja, najemodajalci pa ne želijo prijaviti naših naslovov kot stalnih. Zagotovitev stalnega naslova bi zato morala biti obveznost ministrstva. Ne potrebujemo še več domov za integracijo, kjer na kupu živi ogromno beguncev kot v nekakšnem getu, potrebujemo možnost bivanja na različnih lokacijah v javnih stanovanjih.


DISKRIMINACIJA S STRANI POLICIJE
Kako naj se integriramo v družbo, če nas imajo vsi tukaj za kriminalce? Zahtevamo, da se konstantni pregledi in nadlegovanje s strani policije na ulicah in celo na naših domovih prenehajo. Njihovo početje je za nas skrajno ponižujoče, poleg tega pa o nas ustvarja predstavo, ki ni resnična in povzroča negativno mnenje pri naših sosedih.


DOVOLJENJA ZA DELO
Dlje kot smo prisiljeni čakati na delovno dovoljenje, težje postane živeti normalno življenje v Sloveniji. Devet mesečno čakalno obdobje za prosilce za azil je predolgo, tisti ki si želijo dela, bi jim to moralo biti omogočeno od začetka. Nedokumentirani tujci, ki so prisiljeni ostati v Sloveniji, nimajo nikakršne možnosti, da bi denar za preživetje zaslužili po legalni poti. Omogočeno bi nam moralo biti delo, da ohranimo osebno dostojanstvo.


Begunska skupnost Slovenije

 

**ENG**

OUR VIEWS ON THE NEW REFUGEE AND FOREIGN NATIONALS LAW

Press conference, Ljubljana 22.11.2021

LANGUAGE
Before you demand language tests from us, you must provide proper educational capacity - 24 hours is not enough to pass A1 test, other countries offer at least three times more classes - we can't learn if teachers just with us Speaking Slovenian or English, we need teachers who speak in our language or have a translator class as well as teaching materials in our language.
- People who speak Serbian and Croatian and can learn Slovenian easily, should have separate classes from foreigners who can't learn that easily, the level of teaching is very different.
-There are not enough quality teachers, many pass lessons just to earn money, not to be able to learn anything - the quality of translation is very poor in attitudes and many don't even speak the language they claim) for example Persian Linguists who translate into Dari(, you have to train and hire new people.
- Translators should not be refugees from refugee homes, this makes us insecure due to information leak. Language tests cannot be a prerequisite for social assistance.

JOBS
If you want to join the market as fast as possible, we can't afford to pay without access to affordable jobs. - If you cut off our rent subsidies, we can't live with our current wage. - Since many of us have education and certificates that are not valid in Slovenia, we need better training for skilled jobs. - Current employment/training programs don't help, because companies only receive government subsidies to hire us for 6 months and immediately dismiss us after that.

ASYLUM HOME OR SHELTER
Refugee house is not a normal market place, we have no freedom to choose our way of living there, therefore we refuse to pay the price of rent. - We avoid arresting in the municipality of asylum house, this is discrimination. We are not criminals and this limits our freedom of movement. - We demand the right to maintain privacy and a normal life inside a asylum home, not entering our rooms without our consent, not daily checkups.


LEGAL ATTITUDES
Our legal counselors cannot be forced to report our personal information to the ministry
- We want better translation, access to lawyers and proper information about our rights - Ministry decisions are often shamefully unprofessional, they must be monitored by an international commission to see if they meet the right standards or not.


HOUSING
There is systematic discrimination against us in the housing market - due to negative advertising against us, private owners are not willing to rent a room for us - rental support should be extended for an indefinite period - to be able to pay high rent costs during language courses and Cover up work at the same time, it's not realistic. - We can't find a private place in 15 days after receiving our status) This is impossible even for the people of Slovenia (and if we don't find a place we shouldn't be sent to Maribur as a punishment. - We are forced to relocate all the time and the landlords don't want to give us permanent address, this must be done by the ministry. - We don't need more merger homes where many refugees live together in a community, we need a scattered life in public homes.


POLICE DISCRIMINATION
If everyone thinks we are criminals, how can we integrate into society? - We call for stopping the continuous police inspections and police harassment on the streets and even in our homes which is humiliating and also giving our neighbors a negative image of us.


WORK PERMITS
The longer we wait to get a work permit, the harder normal life in Slovenia gets - the 2-month wait is too long for refugees, those who want to work should be allowed to start work immediately. - Uncertified foreigners forced to stay in Slovenia have no way to secure their rights, we must have permission to work and protect our personal respect.


The Slovenian refugee society

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.