Hubmeeting Maribor-Ljubljana was a space to exchange perspectives on core issues for movements around Europe. It took stock of different streams organizing on the European level. This video captures a few of these different perspectives.

Poglej video

Povezovalno srečanje 2013 Maribor – Ljubljana je nadaljevanje procesa srečanj evropskih gibanj. Izmenjevali smo izkušnje s petih področij: znanja, migracij, radikalnega socialnega dela, vladovanja v mestu in konstituirajočega procesa...


Hub Meeting 2013 Maribor ‐ Ljubljana is the continuation of a European movements meetings process. We shared our experiences around five topics: governance of the city; knowledge; migration; women, crisis and radical social care; and the constituent process...

Poglej video

Izjava, ki se zavzema za dekriminalizacijo vstaje. Pred policijsko postajo Moste - Ljubljana, jo je prebral Vojko Kogej.


Declaration, which calls for the decriminalization of the uprising. The declaration is read out by Vojko Kogej in front of the police station Moste - Ljubljana.

Poglej video

Kot posledica varčevalnih ukrepov, ki so se zažrli v dnevno politične govorance, so ljudje izbrali ulice. Video je nastal kot vabilo na vstajo v Ljubljani.


As a result of the austerity measures that are the only crisis solutions proposed by political elite, people are choosing the street. This video was created as an invitation to the uprising in Ljubljana.

Poglej video

Del izjave vstajnic in vstajnikov:

"27. aprila 2013 smo za nekaj ur ponovno oživeli že dolgo zapuščene prostore Kina Triglav. Stavba je že od leta 2010 v lasti Selezijanskega doma Kodeljevo, kateremu je bila predana v last po denacionalizacijskem postopku, pri čemer lokalna skupnost ni imela nobene možnosti, da bi vplivala na odločanje o rabi prostora, ki je bil pred tem skupen. Žalostna usoda Kina Triglav je tipičen primer prilaščanja skupnega na račun siromašenja skupnosti zaradi partikularnih interesov. V odtujenih kinodvoranah, nedostopnih stanovanjiih in propadajočih poslopjih je na delu sistematično razgrajevanje skupnega s strani kapitala in izključno v njegovem interesu."


Activists in Slovenia opened the abandoned, church controlled, property of the former cinema 'Kino Triglav'. They reappropriated the space as part of a continuing struggle of right to the commons (where housing is defined as a basic social right), and resistance to crisis politics. During the occupation a movie was shown and an assembly held. Despite attempts by the police to intervene, the occupiers held the space until a common decision was made to leave.

Poglej video

Video poziv tovarišem iz Evrope, za udeležbo na vstajah po Sloveniji. Antikaptalistični blok je poziv pripravil za demonstracije, ki so se odvijale 09. marca 2013.


A video call to comrades around Europe to join the demonstrations happening in Slovenia. The Anticapitalist block made this call for March 9, 2013. Click "preberi vec" to read the whole call.

Poglej video

Video poročilo iz Mariborske vstaje, 26. november 2012. Vstaja je bila ekstremno nasilna s strani policije.


A video report from the 2 Maribor uprising, 26 november 2012. The uprising was marked by extreme violence employed by the police.

Poglej video

Povezovalno srečanje 2013 Maribor – Ljubljana je nadaljevanje procesa srečanj evropskih gibanj. Izmenjevali smo izkušnje s petih področij: znanja, migracij, radikalnega socialnega dela, vladovanja v mestu in konstituirajočega procesa.


Hub Meeting 2013 Maribor ‐ Ljubljana is the continuation of a European movements meetings process. We shared our experiences around five topics: governance of the city; knowledge; migration; women, crisis and radical social care; and the constituent process...

Poglej video

Benefit v koncertni dvorani AT Rog.

Poglej video!

Proti kriminalizaciji vstaje - izjava ob vložitvi zahteve za sodno varstvo. Izjavo je prebral Vojko Kogej, pred policijsko postajo Moste v Ljubljani. Izjava je nastala po priprtju 4 vstajnikov, ki so bili priprti 09. marca 2013 na eni od vstaj. Izjava se zavzema za dekriminalizacijo vseh politično priprtih, kaznovanih in oglobljenih, ki so delovali na vstajah.


Against the criminalization of the uprising - a statement at the time of the application for judicial review. The statement read Vojko Kogej before the police station Moste, in Ljubljana. Statement came after the arrest of four vstajnikov who have been detained 09 March 2013 on one of the uprisings. The statement calls for decriminalization of all political detainees, penalized and fined, who participated in the uprisings.

Poglej video

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.