Smo spletna stran, ki proizvaja medijske vsebine znotraj družbenih bojev v Sloveniji ter ponuja medijski prostor tudi drugim, ki razvijajo alternativne oziroma v gibanjih utemeljene medije tako v Sloveniji kot drugod.


We are a site that produce media from within social struggles in Slovenia and provide space for others producing alternative and movement based media in Slovenia and elsewhere.

Več Info./Read more 

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.