(english below)

IZJAVA ZA JAVNOST
LAŽI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA SODIŠČU


V roke nam je prišel zapisnik naroka za obravnavanje ugovora zaradi izvršbe, datiran 24.9.2020, iz Okrajnega sodišča v Ljubljani, kamor so bili poklicani upnik Mestna občina Ljubljana ter dva “dolžnika”, bivša Rogovca. Tarča županovih obtožb sta ponovno osebi, ki se ju je občina kljub njuni nezavidljivi ekonomski situaciji pred dvema letoma odločila izdatno finančno izčrpavati.
Na zaslišanju sta ju Zoran Janković in MOL odvetnik Jože Klavdij Novak lažno obdolžila, da kljub prepovedi sodišča še vedno živita v Rogu, nekorektno sta poročala o Avtonomni Tovarni Rog (v nadaljevanju AT Rog) in izrekla veliko laži na račun obeh zaslišanih. Jasno je, da s takim manevrom občina poskuša preko bivših uporabnikov vršiti pritisk na preostalo skupnost AT Rog. V odgovor na to želimo predvsem razgaliti laži J. K. Novaka in Z. Jankovića, ki so zabeležene kot pričanje v zapisniku sodišča. Menimo pa, da je njun namen le še eden od jalovih poskusov, da bi dosegla izpraznitev AT Rog. Upamo, da bo sodstvo sledilo dokazljivosti teh izjav in bo tako tudi samo sprevidelo nesmisle in protislovja navedb J. K. Novaka in Z. Jankovića in prišlo do spoznanja, da sta krivo pričala.


V stavbi levo od vhoda v zgornji etaži je zagorelo stanovanje in prisotni so mi povedali, da je to stanovanje xxx.” J.K. Novak
Pred izdajo izvršilnega naslova sem dolžnika xxx večkrat videl v Rogu in sicer v prostorih, ki jih je deklariral kot svoja stanovanja.” Z. Janković
"Na vprašanje, kaj veste od sodelavcev, vem, da je xxx v času požara spal v kompleksu Rog v tem stanovanju, ki ga je deklariral, da je njegovo in še danes prebiva v Rogu." Z. Janković
Oseba, na katero se Janković sklicuje, je županu razkazala prostore Socialnega centra Rog, in sicer pred letom 2016. Oseba je imela ključe Socialnega centra, v njem je občasno prespala. Socialni center Rog se ne nahaja v stavbi, v kateri je zagorelo 15.01.2019. S to stavbo oseba ni imela nič in se tam ni nikoli zadrževala. Oseba ne zahaja in se ne zadržuje v AT Rog od začetka leta 2018.
V prostoru, ki ga je zajel požar 15.01.2019, se je nahajal državljan Nemčije, kar je razvidno tudi iz zapisnika policije, kjer se ta ista oseba iz Nemčije izjasni, da je občasno prenočila v tem prostoru in da je po požaru prišla tudi iskat svoje osebne stvari.
O požaru je 15.1.2019 poročal tudi RTV. Novinarji RTV so opravili ustrezne poizvedbe in, kot izhaja iz članka, ugotovili, da je "tedaj zagorelo pri peči na drva v prostoru, v katerem je bil nemški državljan. Tega nemškega državljana so po poročanju časnika Dnevnik zaradi vdihavanja dima tudi pripeljali v bolnišnico, ki pa jo je že zapustil."
Jasno torej je, da so navedbe J. K. Novaka in Z. Jankovića dokazljivo neresnične in zato zlonamerno obrnjene proti dvema posameznikoma iz prejšnjih sodnih obravnav. Skupnost AT Rog obsoja poskus J.K. Novaka in Z. Jankovića manipulacije in zavajanja sodišča o prekršku osebe, proti kateri sta pričala.


"Takrat sem tudi videl, da je iz enega od prostorov izstopil xxxx." J.K. Novak
"Na vprašanje poobl. dolžnika, ali ste v času vaše prisotnosti v kompleksu Rog videli več ljudi, povem, da sem v času ogleda po požaru videl zgolj xxxx, ki je prišel v stavbo še z eno osebo, ki je ne poznam." J.K. Novak
Ko odvetnik J. K. Novak želi dokazati, da bivši Rogovec še živi v AT Rog, ga najprej vidi izstopiti iz rogovskih prostorov, na koncu pa na zastavljeno vprašanje pove, da ga je videl od zunaj vstopiti v stavbo. Tako je bilo tudi pričanje proti drugi osebi, bivšemu Rogovcu, nekonsistentno in lažnivo. Bivši uporabnik Roga se je namreč odzval klicu rogovskih prijateljev in prispel na kraj nesreče, da bi priskočil na pomoč.
Kot skupnost kljub poskusom oblasti, da nas loči in osami, ostajamo povezani v solidarnosti in v skupnem boju za ohranitev prostora za manj premožne v gentrificirani Ljubljani. Zato ostro obsojamo tovrsten poskus kriminalizacije solidarnostne pomoči bivšega uporabnika AT Rog.


"Na vprašanje sodišča, da pojasni, kako je z vstopnostjo prostorov znotraj kompleksa Rog, priča pove, da je vstop na dvorišče mogoč, in je odprt za splošno javnost, da pa v stavbe v kompleksu Rog ni mogoče dostopati brez ključev." J.K. Novak
Prostori v AT Rog so namenjeni različnim dejavnostim, vrata se zaklepajo zaradi opreme. To so računalniki, športna oprema, umetniški izdelki in materiali za ustvarjanje, dokumentacija, kuhinjski pribor ipd., kar je potrebno za izvajanje programa. Prostori so odprti, ko potekajo aktivnosti, ki so brezplačne za obiskovalce_ke, in tako opravljajo svojo družbeno funkcijo javnega značaja. Še več: prostori so odprti družbeno kritičnim in nekomercialnim vsebinam, posameznikom_cam, ki sicer do institucionalne scene nimajo dostopa, to so tako različni umetniki_ce, kulturniki_ce, marginalne skupine in drugi, ki so AT Rog našli in izbrali za svoje zatočišče ter prostor, od koder lahko na svoj način pozitivno prispevajo k naši družbi.
Pomembno pa je tudi dejstvo, da je skupnost AT Rog začela bolj vestno zaklepati prostore po eksplicitnem aktu nasilja MOL, tj. po nočnem vdoru in fizičnem napadu varnostnikov Valine po naročilu MOL junija 2016. Poskus nasilne izpraznitve AT Rog je vnesel izdaten nivo nezaupanja v naši skupnosti zaradi nasilja, ki so ga oblasti pripravljene vršiti nad nami, da bi uveljavile svojo voljo. Od takrat naprej se je režim zaklepanja res nekoliko zaostril, saj želimo svoj obstoj in delovanje zaščititi pred tovrstno agresijo.

Na vprašanje ali lahko ocenim, koliko stanovanj se nahaja v kompleksu Rog, povem, da ne, da prostega vstopa v zgradbe nisem imel, in sem notranjost zgradb lahko videl zgolj ob prisotnosti policistov, celo ob prisotnosti inšpekcije je bilo to nemogoče." J.K. Novak
"In da je nedopustno, da ožja skupina ljudi (...) si vzame pravico, da nihče, niti inšpekcija ne more vstopiti v prostore." Z. Janković
Rogovci_ke smo v času covid-19 sprejeli tako zdravstveno inšpekcijo, 15.6.2020 pa tudi strokovno skupino iz Inšpektorata RS za okolje in prostor iz Ministrstva za okolje in prostor. Zapisnik o njihovem obisku in pregledu hranimo. To je še en dokaz, da sta J.K. Novak in Z. Janković na sodišču lagala.


"V času epidemije med marcem in junijem leta 2020 sem bil v kompleksu Rog zaradi prijav sosedov v zvezi s kršitvami zdravstvenih ukrepov glede covid-19." J.K. Novak
AT Rog je bil v času prvega vala epidemije zaklenjen. Na zunanjih vratih je visel list s telefonsko številko, na kateri smo bili dostopni za zbiranje materialne pomoči za brezdomce, morebitne klice prebivalcev po solidarnostni asistenci in za druge nujne zadeve. Ob obisku je zdravstvena inšpekcija ugotovila, da ukrepi niso bili kršeni.
Kot je bilo iz prejšnjih izjav razvidno, J.K. Novak in Z. Janković najprej krivo pričata, da je AT Rog nedostopen za javnost ves čas, privatiziran in zato nevreden ohranitve, nato pa lažno trdita, da so bili kršeni zdravstveni ukrepi glede covid-19. V času prvega vala epidemije je bilo delovanje AT Rog v odnosu z ostalim mestom prilagojeno razmeram. Zaprti smo bili na način, kot so bile zaprte vse javne prireditvene institucije, saj nam je varnost skupnosti v najširšem možnem pomenu vsekakor pomembna. Hkrati pa smo iskali kreativne načine, da ožja skupnost AT Rog ostaja dostopna za vse, ki so se zaradi krize znašli v kakršnikoli stiski. Ob tem smo čas izkoristili tudi za nekatera obnovitvena dela, čistilne akcije ipd., in sicer v manjših skupinah, na varnostni razdalji ter z vsemi drugimi zdravstveno-varstvenimi ukrepi, ki so bili predpisani (razkužila, maske, rokavice). Nekateri sosedje kljub poskusom vzpostavitve pozitivnih medsosedskih odnosov ostajajo neprijazno nastrojeni in kličejo policijo in inšpekcijo. Na to lahko vplivamo le toliko, da še naprej vztrajno iščemo dialog z njimi.


"Da, vstopa kot župan mesta v Rog nimam." Z. Janković
V AT Rog lahko vstopa in izstopa vsak. Res pa je, da župana zaradi finančnega in sodnega izčrpavanja bivših Rogovcev_k in zaradi njegove vztrajne grožnje uničenja AT Rog, ne moremo sprejeti gostoljubno.


Izpraznitev Roga se mudi, ker predstavlja prenova Roga, ki pa bo postal odprt oziroma javni prostor za kulturo, del projekta (sem sodi tudi projekt Cukrarna), s katerim za sredstva kandidiramo na razpisih Evropske unije, poleg tega bo postal Rog pomemben prostor v okviru kandidature Mol-a za Evropsko prestolnico kulture.” Z. Janković
Komisija za Evropsko prestolnico kulture (EPK) se je izrekla, da je predpogoj za naziv EPK 2025 demokratičen dialog med vsemi deležniki, torej vzpostavitev dialoga z AT Rog in njegovimi uporabniki_cami. Kljub temu da občinski uradniki v medijih lažejo, da so v dialogu z nami, je resnica povsem nasprotna. MOL očitno meri svojo dialoškost po številu sodnih pozivov in grožnjah s kaznimi, odškodninskimi tožbami ter drugim nasiljem. Dokler nas MOL vlači po sodiščih, tu zagotovo ne more biti pravega dialoga.

Pred enim letom je občina začela z obnovitvenimi deli zunaj obzidja Rog, obnovila je tudi ceste in poti okoli Roga. Nekaterih del nismo mogli nadaljevati, ker so jih preprečile osebe, ki se zadržujejo v Rogu." Z. Janković
MOL je ponovno poskusila poseči v AT Rog kljub temu, da postopki na sodišču še niso bili zaključeni, kar služi kot dodaten dokaz, da dialog med skupnostjo AT Rog in MOL ne poteka. Ker dialoga ni, so se gradbena dela pričela brez da bi bila o tem obveščena v AT Rog živeča skupnost. Območja niso ustrezno zavarovali in so tako ponovno (kot leta 2016) s pričetkom gradbenih del potencialno ogrozili varnost oseb, ki so bile prisotne v neposredni bližini. Glede na pristop, stroje in informacije gradbincev pa je bilo v sklopu del predvideno tudi uničenje ene najstarejših češenj v Ljubljani, drevesa, ki naši skupnosti veliko pomeni in smo jo tako z nenasilnim protestom želeli tudi zaščititi.


Povem še, da so nekateri od teh osmih dolžnikov privatizirali kompleks Rog. Ti dolžniki namreč po moji vednosti preprečujejo splošni javnosti, da dostopa do prostorov v kompleksu Rog." Z. Janković
"Poobl. upnika na vprašanje ali ima Mol ključe in ali je bila do danes že izvršena primopredaja povem, da ne." Z. Janković
Osmih “dolžnikov” ni več v Rogu, za to je poskrbel župan sam z gonjo proti njim. Vsi so ključe, ki so jih imeli, izročili skupščini AT Rog, sami pa odpeljali svoje stvari in se izselili. Kljub temu, da vsi sodni postopki še niso bili zaključeni, so predstavniki MOL hoteli imeti ključe vseh dolžnikov skupaj, le-te posameznih Rogovcev_k, ki bi jih lahko prejeli, pa niso bili pripravljeni prevzeti.


"O dogajanju v Rogu od pridobitev izvršilnih naslovov vem le tisto, kar mi je posredovano po sodelavcih v zvezi z inšpektorskimi nadzori, odločbami in podobno ter kar povedo sosedje kompleksa Rog, ki trdijo, da je Rog potencialna ekološka bomba.” Z. Janković
Med tem, ko nam župan očita higiensko neustreznost, je ravno MOL ukinil skupnosti AT Rog dostop do odlaganja odpadkov, saj je to po obnovi Trubarjeve dovoljeno le še lastnikom kartic podzemnih zabojnikov. Od takrat skupnost po svojih najboljših močeh išče načine, da reducira količino smeti, da jih ustrezno ločuje in samoorganizirano odvaža iz bivše tovarne. Obtožujejo nas nedostopnosti, sami pa so nam preprečili dostop do najbolj osnovne infrastrukture.
Poleg tega smo tako letos kot vsa leta poprej organizirali več kolektivnih čiščenj v AT Rog in na lastno pest sortirali in odpeljali veliko število kosovnega odpada na deponijo.


Na vprašanje sodnice, ali veste mogoče, če poleg nekaterih dolžnikov bivajo tam še druge osebe, povem, da s strani sosedov prihajajo pritožbe o tem, da se tam zbirajo posamezniki in v nočnem času prihaja iz kompleksa hrup (...)” Z. Janković
Trubarjeva je centralna ulica, ki je obiskana tudi ponoči. Za vsak hrup, ki ga slišijo sosedje, enostavno ne moremo biti odgovorni Rogovci_ke. Pri nas že nekaj časa ne poteka nočni program. Kot že zapisano poprej, smo sami v preteklosti iskali različne načine, da bi izboljšali medsosedske odnose tako z vabili na vodene ture in druge dogodke kot tudi s pogovori. Žal pa nekateri ostajajo na svoji nestrpni poziciji, o kateri priča tudi nedavna pritožba glede kršenja javnega reda in miru, ki je bila eksplicitno rasistična, saj je bila na policijo podana prijava, da se na dvorišču AT Roga zadržuje pet črncev.


Vse dokumente, novinarske članke, poročilo inšpekcije, policijski zapisnik, fotografije in drugo dokazno gradivo k tej izjavi hranimo v AT Rog.


Za konec naj še enkrat poudarimo, da sta se upnik župan in njegov odvetnik med izjavljanjem dezinformacij na sodišču, ves čas zapletala v protislovne laži. Njun namen je jasen: očrniti in obrniti javno mnenje proti AT Rog, uničiti skupnost, ki trenutno ustvarja v bivši tovarni in na vsak način mestu Ljubljana vsiliti še en megalomanski projekt, ki bo centralizirano prevzel nadzor nad kulturno produkcijo, ki se trenutno izvaja v naših prostorih. AT Rog trenutno ostaja eden redkih prostorov v centru mesta, kjer lovke županovih pajdašev_ic še nimajo dostopa, kontrole in oblasti. Smo prostor skupnosti, ki si ta kos osvobojenega ozemlja deli z vsemi, ki jih je MOL s potrošniško usmerjenim upravljanjem Ljubljane izrinil, izbrisal in pozabil nanje. Če je komu mogoče očitati netransparentnost in zaprtost, so to župan in njegovi klientelistični krogi in posli, v katere občani_ke nimamo vpogleda, čeprav naj bi šlo za upravljanje našega mesta. Če je kaj jasno, je to, da Zoran Janković kljub svoji “levi” proklamaciji dobro shaja in sodeluje tudi s sedanjo desno oblastjo, saj je interes le eden - kapitalski.


Mi ostajamo na barikadah za mesto, za ljudi, za mesto za vse, za naše mesto!
Roga ne damo za gradbeno jamo!


Skupnost Avtonomne Tovarne Rog

 

-++++++++++ENG +++++++++++-


ABSTRACT OF A PUBLIC STATEMENT:
THE LIES OF THE MUNICIPALITY OF LJUBLJANA IN COURT


We received the minutes (record notes) of the court hearing, dated 24 September 2020, from the District Court in Ljubljana, a hearing of the representative of the Municipality of Ljubljana (MOL) and two former Autonomous Factory Rog users. The target of the mayor's accusations are again the same people, despite their unenviable economic situation, whom the municipality decided to agonize, financially and otherwise, via court procedures two years ago. At the hearing Zoran Janković (mayor) and Jože Klavdij Novak (MOL attorney) laid false accusations that the former users still live in Rog despite the court's ban, incorrectly reported about the Autonomous Factory Rog (AF Rog) and told many lies at the expense of both interrogated.


It is clear that with such a maneuver the municipality is trying to put pressure on the rest of the AF Rog community through former users. In response to this, we want to expose the lies of J. K. Novak and Z. Janković, the lies which are recorded as testimony in the court record. We also believe that the purpose of this testimony is just another futile attempt to achieve the eviction of AF Rog. We urge the court to examine the accuracy of the statements made by MOL, whereby it will arrive at the nonsense and contradictions of the statements of J. K. Novak and Z. Janković and come to the conclusion that they testified falsely.


Firstly J. K. Novak and Z. Janković testified about the fire incident that happened on 15.01.2019, stating that one of the accused ex-users is still living there and that it was his apartment that caught fire. These claims are evidently false as the person has never been using this specific space in the past and is not present in any place in AF Rog since 2018. This is clear also from police records done on the night of the fire and from news media reports.


MOL attorney J.K. Novak also accused the second ex-user of AF Rog that on the day of the fire, he saw him, claiming he was sleeping there. While at first he stated he saw him exiting the building, he later stated he saw him enter the building. The statements are contradictory and thus clearly untrue. The person in question came to AF Rog at night, responding to the call for help by friends there. Since he was in the vicinity, the solidary response by coming to help was only normal. Even though the authorities are trying hard to divide and isolate us, we stay closely knit in solidarity to fight for a space for the poor and marginalized in the gentrified city of Ljubljana. We strongly condemn this attempt of criminalization of solidarity.


The mayor and MOL lawyer repeatedly stated that Rog is closed for the public and that they have no possibility to examine the buildings, which is another attempt of manipulating the court on the actual facts. Also they state that the space is privatized, inaccessible for inhabitants and visitors of Ljubljana and closed for inspectors, implying that the space is not used in a way that would be of public interest and that it is a safety and health hazard. Firstly, the premises in AF Rog are intended for various activities, the doors are locked due to the equipment: computers, sports gear, artworks and production materials, documentation, kitchenware, etc., which are necessary for various programs and activities happening in AF Rog. The spaces are open for the public when activities are held and are free of charge for all, thus performing their social function of a public nature. What's more: the spaces are open to socially critical and non-commercial content and individuals who do not have access to the institutional scene, such as various artists, cultural figures, marginal groups and others who have found and chosen AF Rog as their refuge and space from where they can make a positive contribution to our society in their own way.


It is also important to note that the AF Rog community in fact began to lock the premises more conscientiously after the explicit act of violence of the Municipality of Ljubljana, ie. after a nighttime intrusion and physical attack by Valina security guards ordered by MOL in June 2016. The attempted violent eviction of AF Rog community has introduced a heightened level of mistrust due to the experienced violence the authorities are obviously willing to commit against us to enforce their will. We want to protect our existence and our communal practices from this kind of aggression.


Apart from this we have an epidemic to deal with, so AF Rog was locked during the first wave of it. On the outer door we placed a notice with a telephone number on which we were available in case people brought donations for the homeless, in case of any need for solidarity assistance to our neighbours, and for other urgent matters. During a visit, the health inspectorate found that the measures had not been violated. J.K. Novak and Z. Janković first testified that AT Rog is inaccessible to the public at all times, privatized and therefore unworthy of preservation, and then falsely claimed that health measures regarding covid-19 were violated. During the first wave of the epidemic, the activities of AF Rog in relation to the rest of the city was adapted to the situation. We were closed in the same way as all public event venues as community safety is certainly important to us in the broadest possible sense. At the same time, we were looking for creative ways to keep the core community of AF Rog accessible to all those who found themselves in any kind of distress due to the crisis and in need of mutual aid. At the same time, we also used the time for restoration works, cleaning actions, etc., namely in small groups, at a safe distance and with all other health care measures that were prescribed (disinfectants, masks, gloves).


Z. Janković also states that he is receiving complaints from the neighbors. Here we know that some neighbors, despite attempts to establish positive neighborly relations, remain ill-disposed and persistently call the police and inspection. We can only influence this so much that we continue to seek dialogue with them. Trubarjeva street where AF Rog is located is a central street that is also visited at night. We simply cannot be held responsible for every noise that our neighbors hear. We haven't had a late night party or loud massive events for some time. We ourselves have looked in the past for different ways to improve relationships with neighbors both through conversations as well as through invitations to acquaint themselves with spaces and the community, guided tours and other events. Unfortunately, some remain in their positions of animosity, as evidenced, for example, by a recent complaint of a violation of public order and peace, which was explicitly racist, as a neighbour filed a complaint to the police that “five blacks were in the yard of AF Rog.”


Their statements about cleanliness are also highly deceiving since the community has alone been responsible for keeping the place as tidy as possible all these 14 years, organizing many community self-organized systems for this and bigger clean-up actions. Recently MOL with its gentrification model established a new system of underground dumpsters, that are limiting access to public service of trash disposal to individual owners of cards that open the bins. AF Rog was thus cut of this access as were many of our neighbours. Therefore we are now forced to additionally waste our energy and resources to find new ways to dispose of our trash. Despite all obstacles we still try very hard to keep the place as clean as possible.


Z. Janković states that he is in a hurry to evict AF Rog because the renovation of Rog is a part of a project of MOL candidacy for European Capital of Culture. The Commission for the European Capital of Culture clearly stated that the precondition for the title of European Capital of Culture 2025 is a democratic dialogue between all stakeholders, which in this case is also the community of AF Rog. Despite the fact that municipal officials spread lies in the media that they are in dialogue with us, the truth is quite the opposite. MOL clearly measures its dialogue in terms of the number of court hearings and threats of fines, lawsuits and other violence. As long as MOL drags us and ex-users of AF Rog through the courts, there is certainly no real dialogue here. In this aspect Z. Janković himself states that MOL wanted to start construction works and was therefore prevented by the community; MOL tried to intervene in AF Rog again, despite the fact that the court proceedings have not yet been completed. This is an additional proof that the dialogue between the AT Rog community and MOL is not taking place. In the absence of dialogue, construction work began without informing the community living in AF Rog. The area was not adequately secured and thus again (as in 2016) with the start of construction work potentially endangered the safety of persons present in the immediate vicinity. According to the approach, machines present and information of the workers, the destruction of one of the oldest cherry trees in Ljubljana, a tree that means a lot to our community, was planned as part of the works, and we wanted to protect it as well. Therefore, with a protest against this kind of intervention in AF Rog, we wanted to protect people and the old cherry.


All documents, journalistic articles, inspection reports, police reports, photographs and other evidence connected to this statement are kept in AF Rog.


To conclude, let us emphasize once again that the mayor and his lawyer were constantly entangled in contradictory lies while declaring disinformation in court. Their aim was clear: to discredit and turn public opinion against AF Rog, to destroy the community that is currently creating in the former factory and in any case to impose another megalomaniac project on the city of Ljubljana, which will centralize and take control of cultural production currently carried out in our premises. AF Rog remains one of the few places in the city center where the tentacles of the mayor's cronies do not yet have access, control and authority.
We are a community space that shares this piece of liberated territory with all those who have been pushed out, erased and forgotten by the Municipality through its consumer-oriented management of Ljubljana. If anyone can be blamed for non-transparency and closedness, it is the mayor and his clientelistic circles and businesses that we citizens do not have insight into even though they are supposed to be about the management of our city. If anything is clear, it is that Zoran Janković, despite his "left" proclamation, is getting by well, not least in cooperating with the current right-wing government, as there is only one interest for them all – capital.

We remain at the barricades for the city, for the people, for a city for everyone, for our city!
We won't give up AF Rog for a construction pit!


Autonomous Factory Rog

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.