(ENG & GR below)

TO JE ŠELE ZAČETEK


Pol leta po prvem avtoritarnem sunku, ki ga je do neke mere zaustavil množičen samoorganiziran odpor ljudi, ponovno širjenje epidemije vlada razume kot priložnost, da z istim projektom poskusi ponovno. Čeprav ima že pol leta v rokah vse vzvode oblasti, ni v času relativnega epidemiološkega premora vzpostavila dodatnih zdravstvenih kapacitet, raje se je sončila ob preletavanju vojaških letal in prevzemanjem ključnih vzvodov vladanja. Namesto, da bi v času razvijajoče se socialne krize javen denar namenjala za dolgoročno zaščito najbolj ranljivih, ga namenja za ogromne orožarske posle. Namesto, da bi pustila ljudem, da se politično svobodno organizirajo in delujejo, jih nadleguje, kaznuje, napada in zastrašuje. Namesto, da bi zaščitila najbolj ranljive med nami, vključno z migranti in migrantkami, brezdomci ter revnimi, ljudi zapira v taborišča, lovi kot živali, preganja iz mestnih ulic, izriva iz sistema pravic. Vse to jasno kaže, da je za vlado tudi v pogojih epidemije najbolj pomembna ohranitev in utrjevanje lastne oblast. Namesto, da bi dala svoj doprinost k temu, da bi kot družba zvozili epidemijo z novo stkanimi vezmi skrbi, solidarnost in skupnosti, to vse prepogosto aktivno preprečuje. Namesto, da bi usposobila in dobro plačala nove zdravstvene delavke in delavce, širi policijska pooblastila in jih namerava podeliti ljudem, ki so bili še včeraj zgolj mestni redarji ali vojaki. Nobenega zato ne bi smelo presenečati dejstvo, da številke nezadržno rastejo: število ljudi, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, število umrlih, število ljudi, ki ostajajo brez rednega in interventnega zdravstvenega varstva, število ljudi, ki so izgubili službe, število ljudi, ki so ostali brez doma, število sankcioniranih zaradi revščine ali politične dejavnosti.


Kot družba smo se v prvem valu odzvali odgovorno in s skrbjo drug za drugega ter po svojih močeh omejili posledice epidemije. Kot družba se sedaj navajamo na to, da je bolezen med nami, jo sprejemamo in se ponovno borimo za to, da kar najbolj omejimo njene posledice. Toda naše roke so pogosto zvezane, saj enostavno moramo na delovna mesta v tovarne, bare, skladišča, na tržnice, v šole, trgovine in številne ostale institucije ter podjetja, če želimo zaslužiti za preživetje. Obstaja pa nek prostor, kamor po mnenju vlade ne smemo: protest proti njeni avtoritarni politiki. Isti delavec, ki mora vsak dan v zaprto in slabo prezračeno skladišče, da ohrani bedno plačano službo, v petek zvečer ne sme na svež zrak na protest. Ista delavka, ki mora vsak dan na delo v hipermarket, kjer je v stiku s stotinami strank, v petek zvečer ne sme s člani svojega gospodinjstva na protest, pa četudi ima na sebi isto masko kot v službi, četudi se drži še bolj stran od ljudi kot v službi.


Očitno je, da hojskanje policije na ljudi nima zveze s skrbjo za njihovo zdravje, temveč izključno s strahom oblasti pred političnim delovanjem, ki ni pod njeno kontrolo. Dejstvo, da se ljudje morajo združevati zaradi dela, hkrati pa se ne smejo združevati zaradi do vlade kritične politike, potrjuje, da je prva lojalnost tudi te vlade velja kapitalu.
Zloraba oblasti razumljivo in upravičeno rodi odpor, ta pa, dokler ostaja avtentičen izraz zavračanja avtoritarnega diktata, lahko ogrozi načrte še tako agresivne in pohlepne klike na oblasti. Slednja zato za izpeljavo svojega projekta prevzema družbe potrebuje dimno zaveso, za katero lahko skrije svoje resnične interese in poteze. Ta zavesa je stkana iz strahu, tesnobe, sovraštva, nepreverljivih informacij, protislovnih ukrepov, očitnega razhajanja med cilji in metodami. V času epidemije to pomeni tudi uničenje možnosti za razumno razpravo o stopnjah tako ogroženosti kot zaščite pred virusom. Da bi bila zavesa kar najdebelejša, potrebuje tako sebi podrejene medije kot medije, ki so njihova zrcalna slika in so podrejeni parlamentarni opoziciji. Vsesplošno sumničenje, ovaduštvo, strah in negotovost ljudi individualizira, ločuje drug od drugega in blokira možnost skupnega premisleka in angažmaja. Odtujeni drug od drugega so ljudje lahek plen šarlatanov z manipulacijami, lažnimi novicami, hit-piece propagandnimi medijskimi trobili, sovražno propagando in teorijami zarot izpod rok ljudi, ki se furajo na domoljubno folkloro, prezirajo znanost in v idealni simbiozi z vlado agresivno pridigajo svoje nesmiselne evangelije.


Upor avtoritarni državi in siromašenju je najbolj osnoven izraz človečnosti. Protestni val, ki v Sloveniji traja že mesece, je povsem razumljiv in upravičen. V tem trenutku odgovornost zase in za druge ne pomeni samo pogostega nošenja maske in razkuževanja rok, temveč tudi zavrnitev režima strahovlade. Vzrok za agresiven odziv oblasti na proteste tako spomladi kot sedaj ne leži v strahu pred širjenjem epidemije, temveč v težnji oblasti po ohranjanju družbenega statusa quo, sistema globalnega kapitalizma, ki vsepovsod proizvaja bedo, konflikte, vojne in revščino. Če želijo elite ohraniti svojo moč nad ljudmi, morajo vsepovsod izvajati vse bolj avtoritarno politiko in tu Slovenija in njen lokalni veliki vodja ni prav nič posebnega. Podobni procesi so še precej bolj napredovali v veliko večjih in za kapitalizem pomembnejših državah kot so denimo Združene države Amerike, Brazilija, Francija, pa tudi Čile, Rusija, Grčija, Belorusija, Madžarska in številne druge.


Boj ljudi po celem svetu za spoštovanje njihovih najbolj osnovnih potreb in dostojanstva opogumlja tudi številne oportuniste, ki si želijo na plečih tistih, ki tvegajo največ, zgraditi svojo udobne politične kariere. Tudi pri nas skuša parlamentarna opozicija protestno gibanje uporabiti zato, da se vrne na oblast, ki jo tako zelo pogreša. Toda nihče ne bi smel imeti iluzij: čeprav bo imela morda za koga lepši obraz, bo temeljna usmeritev tudi nove oblasti pomenila kontinuiteto s trenutno oblastjo. Od nje si gre obetati nadaljevanje z režimom militarizacije in zapiranja, pospešeno uničevanje narave in okolja, krčenje dostopa do zdravstva, podrejenost centrom kapitalske moči.


Kot del zatiranih, preganjanih, izbrisanih in izkoriščanih po celem svetu nimamo nobenih iluzij. Epidemija koronavirusa bo trajala še nekaj časa. Z njo ali brez nje bo še nekaj časa trajal tudi napad na naravo, okolje in ljudi. Z njo ali brez nje bo še nekaj časa trajal napad na delavske pravice in na socialno ogrožene. Z njo ali brez nje bodo še nekaj časa trajali rasistični mejni režimi, vojne in vojno dobičkarstvo. In vendar moramo navkljub vsemu ohranjati naše dostojanstvo, ohranjati naš glas in z njim možnost, da po svojih močeh gradimo alternativo temu sistemu uničevanja in smrti. Prihodnosti ne moremo zgraditi sami, zaprti v arbitrarno začrtane državne meje, obremenjeni z identitetno prtljago in tako, da z volitvami odgovornost in pristojnost za naša življenja prenesemo na tega ali onega zastopnika tistega, kar nas uničuje. Za nas je prihodnost, za katero se je vredno boriti, tista, ki je mnogotera, ne pozna meja, patriarhata in izkoriščanja. V njej je prostora za vse, razen za tiste, ki hočejo drugim vsiljevati svoje uničevalne in monolitne vizije.
Nobena vlada in nobena policija nima pravice, da nam določa način, na katerega bomo slišani. Vsaka vlada, ki si to pravico vendarle jemlje ter jo uveljavlja z nasiljem, je diktatura. In to ne glede na to ali smo kot družba sredi vojne, pandemije, naravne katastrofe ali druge izredne situacije. In upor vsaki diktaturi je upravičen.


Mi bomo tu, tudi ko trenutnih političnih nastopačev že dolgo ne bo več. Zato bodimo tudi v turbulentnih časi, v katere nas je umestila zgodovina, preudarni, odločni in razumevajoči. Na naslednji protest marsikdo ne bo šel, ker podatki o širjenju epidemije navdajajo s skrbjo. Drugi bodo na njem manjkali, ker si ne morejo privoščiti niti finančnega kaznovanja, niti drugih oblik policijskega nadlegovanja. Tretji bodo na protest šli s pomisleki ali je to pravilna poteza ali ne. Marsikdo bo na protest navkljub zaskrbljenosti odšel ravno zato, ker vlada od njega zahteva, da ne gre.


Vse te različne odločitve je potrebno razumeti in sprejeti. Karkoli se kdo odloči kot posameznik ali posameznica, kot skupina ali kolektiv. Ne obstaja samo en predpisan način odgovornega obnašanja. Kdor gre na protest, naj poskrbi tako za zaščito pred virusom kot pred policijo. Tako zase kot za druge. Odgovornost za svoje vedenje naj prevzame nase, ne pa je prenaša na domnevne voditelje ali organizatorje, ne glede na to, kako glasni ti so. Kdor na protest ne gre, naj najde druge načine, da podpre legitimne nujne napore za zaustavitev avtoritarnega vala. Bodisi sam ali v manjši skupini. V svoji skupnosti, vasi, če se le da še kje drugje, kot na internetu. Tega ne bo konec tako hitro in naučiti se bomo morali biti hkrati neulovljivi kot voda in zoprni kot trn v peti oblasti. Ne čakajmo, začnimo že sedaj! Grafiti, plakati, nalepke, agitacija v službi in doma, solidarnostne skupine proti represiji, denarna in psihološka pomoč, obisk starejšim, štrajk in sabotaža. Vsako dejanje tovrstnega upora je korak za ohranjanje človečnosti, ljubezni, strasti, tovarištva in najboljši garant, da ustavimo agente delitev in smrti.


V prihajajočih dneh in mesecih bo osrednja beseda solidarnost. Z obolelimi, z odpuščenimi, z brezdomnimi, s tarčami represije, z zaprtimi. Ne pristajajmo na represijo, molk, policijsko uro in ostale avtokratske ukrepe pod pretvezo nujnih ukrepov za obvladovanje epidemije, ki zgolj utrjujejo oblast kapitala in povečujejo nadzor nad ljudmi. Bodimo tudi v časih, ko nam je zaukazan individualizem, inovativni pri iskanju načinov, kako smo lahko skupaj. Vsaka avtoritarna oblast najbolj sovraži avtonomno in svobodno kolektivno pobudo, ki njene predstavnike živcira. Če se nas upira peščica en dan na teden, smo nadležni, a obvladljivi. Če pa naša nepokornost najde raznolike načine zasedanja ulic, organiziranja na delovnih mestih, v šolah in za zidovi institucij, potem lahko ustvari tako družbeno moč, ki je oblast ne bo mogla več ignorirati. Če se enkrat pojavi podnevi in drugič vzplamti ponoči, če spreminja svojo pojavnost, obraz in obliko, potem nam tudi do zob oborožena oblast ne bo prišla do živega.


Naši prihodnosti se ne nameravamo odpovedati!
Pazimo drug na drugega, na ulici, na delovnih mestih in doma!
Naj bo konec epidemije znanilec nove družbe!
Najdimo se!


Anarhistična pobuda Ljubljana
15. oktober 2020

 

+++++++++ENG++++++++++++

THIS IS ONLY THE BEGINNING


Half a year after the first authoritarian shock of the ruling coalition, which was to a certain extent halted by the self-organized mass action, the government takes the current increase of Covid-19 infections as an opportunity to resume the same project. Although it already had a firm grip on state power, the government did not use the time of the relatively small number of cases of Covid 19 to build up additional medical capacity, but rather rolled out the red carpet for its alleged victory over the virus and continued to take possession of crucial government levers. Instead of providing public funds to the most vulnerable groups in times of developing social crisis, money is wasted on huge contracts for enormous weapons and military equipment orders. Instead of allowing people to organize themselves freely and act politically, they are harassed, punished, attacked and intimidated. Instead of supporting the most vulnerable among us, including the homeless, migrants and the poor, they lock people up in camps, hunt them like animals, chase them off the city streets and exclude them from the system of rights and social services. All this suggests that even in times of pandemic, the government's priority is only one - its own pursuit to maintain and consolidate power. Instead of emerging from the epidemic as a society with a newly woven web of care, solidarity and community, too often the government actively prevents this process. Instead of training new health workers and raising their wages, it extends its policing powers to people who were previously deployed as community guards or soldiers. For all these reasons, it should come as no surprise that the numbers are growing exponentially: the number of people in need of health care, the number of deaths, the number of people left without regular and emergency care, the number of people who have lost their jobs, the number of homeless, the number of people sanctioned for poverty or for their political activities.


During the first wave of the epidemic, we as a society responded responsibly and cared for each other, which enabled us to limit the possible consequences of the epidemic to the best of our ability. As a society we are now getting used to the fact that the virus is among us, and so we are once again struggling to limit the consequences of the epidemic. But our hands are often tied because we still have to work in factories, bars, warehouses, markets, schools, shops and many other institutions and businesses to earn a living.


But there is one place the government says we are not allowed to enter - the protests against its authoritarian policies. The same worker who works day after day to the bone in a poorly ventilated warehouse to keep his poorly paid job is not allowed to breathe the fresh air during the protests on Friday night. The same worker who has to work every day in a supermarket where she is in contact with hundreds of people is not allowed to take part in the Friday demonstrations with members of her household, even though she is wearing a mask and is even further away from people than at her workplace.


It is clear that the police incitements and intimidation have nothing to do with concern for people’s health, but rather with the government’s fear of political action that is not under its thumb. The fact that people are forced to gather in large numbers in the workplace but at the same time are not allowed to gather to voice their criticism of the government confirms that this government, like any other, is first and foremost loyal and servile to the interests of capital.


The abuse of power understandably and rightly generates resistance which, as long as it retains its authentic character of rejection of authoritarianism, can endanger the plans of even the most aggressive and greedy gang in power. The latter therefore needs a smoke screen to carry out its project of taking over society, behind which it can hide its true interests and moves. The smoke screen, woven from fear, anxiety, hatred, unverifiable information, contradictory measures and an obvious discrepancy between objectives and methods. In times of epidemics, this also means destroying the possibility of a reasonable discussion about the level of risk or about necessary protective measures. To make the smoke screen as thick as possible, the government needs both submissive and subordinate media, as well as media subordinate to the parliamentary opposition to act as its mirror image. General mistrust, treachery, fear and insecurity individualize people, separate them from each other and block opportunities for joint reflection and engagement. Alienated from one another, people are easy prey for charlatans and their manipulations, fake news, hit-piece propaganda media outlets, hostile propaganda and conspiracy theories of those who glorify patriotic folklore, despise science and, in ideal symbiosis with the government, aggressively preach their nonsensical gospels.


Resistance to an authoritarian state and its impoverishment is the fundamental basic expression of humanity. The wave of protest that has swept over Slovenia in recent months is perfectly understandable and legitimate. Responsibility for oneself and for others nowadays does not only mean wearing masks and disinfecting hands frequently. It also means rejecting regimes of terror. The reason for the government's aggressive response to the protests, whether in the spring or now, is not epidemiological in nature, but rather the government’s desire to maintain the social status quo, that is the global system of capitalism, which creates misery, conflict, war and poverty throughout the world. If the elites want to preserve their power over the people, they must resort to increasingly authoritarian measures. Slovenia with its local “great leader” is by no means an exception or an isolated case. Similar processes are much more advanced in much larger countries and states that are more important for capitalism, such as the United States, Brazil, France, but also Chile, Russia, Greece, Belarus, Hungary and many others.


The struggle of people for basic needs and dignity around the world also encourages many opportunists who want to build their comfortable political careers at the expense of those who risk the most. In Slovenia it is no different, as the parliamentary opposition is trying to use the protest movement to regain its beloved governing role. But one should not delude oneself. Even if some might may feel this as a relief, the basic orientation of the new government also means continuity with the current government. What is to be expected is the continuation of the regime of militarization, the accelerated destruction of nature and the environment, the restriction of access to health care and the servitude to the centers of capital.


As part of the oppressed, persecuted, erased and exploited, we have no illusions. The coronavirus pandemic will continue for some time to come. With or without it, the attack on nature, the environment and people will continue. With or without coronavirus, the attack on the rights of workers and the marginalized will continue. With or without it, the racist border regimes, wars and war profiteering will continue. Nevertheless, we must preserve our dignity, our voice and thus the possibility of constructing an alternative to the system of destruction and death. The future cannot be built while we are locked up in arbitrarily defined state borders and burdened with identity issues, or by transferring responsibility to this or that representative of the forces that are destroying us. The future we are prepared to fight for is heterogeneous and does not consist of borders, patriarchy or exploitation. It is open to all, except those who want to impose their destructive or monolithic visions on others.


Neither the government nor the police have the right to determine how we want to make our voice heard. But any government that still claims this right and enforces it by force is a dictatorship, regardless of whether we are in the middle of a war, a pandemic, a natural disaster or any other state of emergency. Resisting a dictatorship is legitimate.


We will stay here, even after all these current political clowns will be long gone. We must therefore remain rational, determined and understanding, even though we live in turbulent historical times. Many people will not participate in the next protests because of the increasing and worrying epidemiological figures. Others will not come because they cannot afford fines or other forms of police harassment. Still others will attend, but will wonder whether this was the right decision or not. Nevertheless, some people will go to the protest despite their concerns, precisely because the government tells them not to.


All these different decisions must be understood and accepted, regardless of what each individual, group or collective decides. There is not just one prescribed path to responsible behavior. Those who take part in the protest should protect themselves and others from the virus and from the police. They should not rely on the supposed organizers or leaders of the protest, but should take responsibility for their own actions. Those who do not participate in the protests can find other legitimate ways to fight the authoritarian onslaught, either individually or in smaller groups. This can be done not only on the Internet, but also in communities, villages and other places. Since this struggle will not end soon, we must learn to be as volatile as water and as unpleasant as a thorn in the government’s side. Let’s not wait, let’s begin immediately! Graffiti, posters, stickers, agitation at work and at home, solidarity groups against repression, financial and psychological help, care for the elderly, strikes and sabotage. Every act of resistance is a step towards humanity, love, passion, comradeship and our best chance to stop the agents of division and death.


In the coming days and months, the key word will be solidarity: with the sick, the unemployed, the homeless, the targets of repression and the imprisoned. On the pretext of curbing the epidemic, we are not giving in to repression, silence, curfews and other autocratic measures aimed solely at strengthening the rule of capital and tightening its control over the people. Even in times when we are commanded to be individualistic, we must look for innovative ways of being together. Every authoritarian government hates autonomous and free collective initiatives which annoy its representatives. If some of us resist once a week, then we are annoying but controllable. But if our disobedience manifests itself in many different forms, from occupying the streets to organizing in the workplace, in schools and other institutions, we can create a real social power that the authorities cannot ignore. When it sometimes appears during the day, sometimes sparks at night, when it changes its shapes, faces and forms, then even the government armed to the teeth cannot harm us.


We will not give up our future!
Let’s take care of each other – on the street, at work and at home!
Let the end of the epidemic be the harbinger of a new society!
Let’s find each other!

Anarchist Initiative Ljubljana
15 October 2020

 

+++++++++GR++++++++++++

Statement der Anarchistischen Initiative Ljubljana

 DAS IST ERST DER ANFANG

Ein halbes Jahr nach dem ersten autoritären Schock, welcher zum Teil gebremst wurde durch den massenhaften, selbstorganisierten Widersten der Menschen, sieht die Regierung das Wiederaufleben der Epidemie, als eine Möglichkeit es mit dem selben Projekt noch einmal zu versuchen. Obwohl die Regierung 6 Monate an allen Hebeln der Macht saß, versäumte sie es in der epidemelogischen Pause zwischen den Wellen für weitere medizinische Kapazitäten zu sorgen, Sie bevorzugte es in der Sonne zu baden, während über den Köpfen Militärflugzeuge flogen und noch weitere Machthebel zu übernehmen. Anstatt öffentliches Geld für Langzeitschutz für die Verletzlichsten während dieser sich entwickelnden Krise bereitzustellen, wird es für riesige Waffendeals eingesetzt. Anstatt den Leuten zu zugestehen sich zu organisieren und politisch frei zu handeln, schickaniert, bestraft, attackiert und schüchtert die Regierung die Menschen. Anstatt die Gefährdetsten zu schützen, das beinhaltet wohnungs- und obdachlose, geflüchtete, migrantische und arme Menschen, sperrtes diese Menschen in Camps, jagd sie wie Tiere, verdrängt sie von den Strassen der Städte und dem juristischen System. All das zeigt klar dass sogar unter den Bedingungen einer Pandemie, es für die Regierung das Allerwichtigste ist, die eigene Macht abzusichern. Anstatt einen Anteil zu Leisten um der Epidemie als eine Gesellschaft der neu geknüpften Bänder der Anteilnahme zu begegnen, solidarisch und gemeinschaftlich, verhindert sie allzu oft genau Das. Anstatt neue Mitarbeiter_innen im Gesundheitssystem, gut auszubilden und zu bezahlen, weitet Die Regierung ihr polizeilichen Befugnisse aus und möchte diese auch Leute übertragen, die gestern Soldaten oder auch nur städtisches Wachpersonal waren. Keine sollte also überrascht sein, dass die Zahlen exponentiell steigen; die Zahl all jener die medizinische Hilfe benötigen, die Zahl der Toten, die Zahl der Leute ohne reguläre oder Notfallmedzinische Versorung, die Zahl der Menschen die ihre Arbeit verloren haben, die Zahl der Menschen die obdachlos zurückgelassen werden, die Zahl jener die bestraft wurden, für Armut oder dafür politisch aktiv zu sein.

Als Gesellschaft, haben wir auf die erste Welle mit Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiger Rücksichtnahme reagiert und haben die die Auswirkungen der Epidemie so gut es unsere Fähigkeiten zugelassen haben abgefangen. Als Gesellschaft, gewöhnen wir uns daran, dass die Krankheit unter uns ist, wir akzeptieren es und wir kämpfen erneut darum, ihre Auswirkungen soweit wie möglich einzugrenzen. Aber uns sind oft die Hände gebunden, weil wir ganz einfach zu unseren Jobs in Fabriken, Bars, Lagerhäusern, auf Märkten, in Schulen, Geschäfte und in viele andere Insitutionen und Geschäfte gehen müsen, einfach um ein Auskommen zu haben. Aber es gibt einen Platz, an welchen wir Ihrer Meinung nach nicht gehen sollten: einen Protest gegen ihre autoritären Gesetze. Der selben Arbeiter_in, die jeden Tag im Supermarkt zur Arbeit gehen muss, ist es nicht erlaubt zusammen mit Mitgliedern ihres Haushalts am Freitagabend zu protestierten, selbst wenn sie die selbe Maske trägt wie zur Arbeit, sogar wenn sie wie Abstand hät zur ihren Mitmenschen wie bei der Arbeit.
Es ist klar dass die Schikanen der Polizei gegenüber den Menschen,nichts mit damit zu tun hat sich um deren Gesundheit zu sorgen, sondern viel mehr mit der Angst der Autoritäten vor politischer Aktion die sich nicht unter Kontrolle haben. Der Fakt dass die Menschen sich zur Arbeit zusammen tun müssen, aber zur selben Zeit es den gleichen Menschen nicht erlaubt wird sich mit regierungskritischen Anliegen zusammen zu tun, bestägtit dass die die erste Loyalität dieser Regierung dem Kapital gilt.

Der Missbrauch von Macht führt verstädlicher- und legitimerweise zu Widerstand, welcher, solange er einen authentischen Ausdruck von Ablehnung des autoritären Diktats erhält, die Pläne sogar der mächtigsten und gierigsten Machtclique durchkreuzen kann. Die letztgenannten Benötigen deshalb eine Nebelwand umd die Firmenübernahme durchführen zu können, hinter welcher sie Ihre wahren Interessen und Machenschaften verstecken können. Diese Wand wurde gewebt aus Angst, Sorge, Hass, unüberprüfbaren Informationen, sich widersprechenden Massnahmen, einer offensichtlichen Diskrepanz zwischen den Zielen un den gewählten Mitteln. Während einer Epidemie, bedeutet Dies ausserdem die Zerstörung der Möglichkeit einer angemessenen Diskussion über sowohl die Gefahr durch, als auch den Schutz vor dem Virus. Um die Nebelwand so dick wie möglich zu gestalten, braucht es sowohl der Regierung genüber unterwürfige Medien, als auch Medien, die als Spiegelbild, sich der parlamentarischen Oppositon unterwerfen. Universale Verdächtigungen, Einsichten, Ängste und Unsicherheit vereinzeln die Menschen, trennen sie von einander and verhindern die Möglichkeit einer geteilten Refektion und des gemeinsamen Einmischens. Einander fremd gemacht, sind Menschen leichte Betue für manipulative Scharlatane, Falschmeldungen, Schlagzeilen Geile Boulevardjournalisten, feindliche Propaganda und Verschöwrungstheorien aus den Händen jener Menschen, die sich in patriotischer Folklore suhlen, die Wissenschaft verachten und, in idealer Symbiose mit der Regierung, agressiv den Regierungsgospel vor sich hertragen.

Widerstand gegen einen authoritären Staat und Armut sind die grundlegendsten Ausdrücke von Menschlichkeit. Die Welle der Proteste welche seit Monaten in Slowenien vor sich geht, ist vollkommen gerechtfertigt und verständlich. An diesem Punkt, bedeutet Verantwortungsbewusstsein gegen über sich selbst und gegenüber Anderen, nicht nur das häufige Tragen von Masken und das Verwenden von Desinfektionsmitteln, es bedeutet auch das Zurückweisen des Regimes der Feigheit. Der Grund für die agressive Antwort der Autoritäten auf die Proteste im Frühling und auch jetzt, liegt nicht in der Angst vor der Gefahr einer Ausbreitung der Epidemie, sondern ist begründet im Verlangen des Staates den sozialen Status Quo aufrecht zu erhalten, ein System des globalen Kapitalismus, welcher Elend, Konflikte, Krieg und Armut überall erzeugt. Wenn die Eliten ihre Macht über die Menschen erhalten wollen, benötigen sie eine immer autoritärer werdende Politik, und in diesem Punkt sind Slowenien und sein glorreicher Führer nicht wirklich speziell. Ähnliche Prozesse finden in viel grösseren and wichtigeren kapitalistischen Ländern statt, wie den Vereinigten Staaten, Brasilien, Frankreich, aber auch Chile, Russland, Griechenland, Belarus, Ungarnd und in vielen Weiteren.
Der Kampf der Menschen rund um den Globus, füre ihre grundsätzlichsten Bedürfnisse und ihre Würde, befeuert auch viele Opportunisten, die versuchen auf den Schultern derer die am meisten riskieren, eine komfortable politische Karriere aufzubauen. Auch hier, bei uns, versucht die parlamentarische Opposition den Protest zu verwenden um and die Macht zurückzukehren, welche sie so sehr vermisst. Aber keine sollte Illusionen haben: auch wenn eine neue Regierung für manche ein schöneres Gesicht zeigen würde, die fundamentale Ausrichtung einer neuen Regierung wird auch bedeuten, in Kontinuität mit der momentanen Regierung zu stehen. Es kann weiterhin ein Regime der Militarisierung und der Grenzen, eine sich beschleunigende Zerstörung der Natur und der Umwelt, die Limitierung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und die Unterwerfung unter die Zentren der kapitalistischen Macht, erwartet werden.


Als Teil der Unterdrückten, Verfolten, Ausgelöschten und Ausgebeuten überall auf der Welt, machen wir uns keine Illusionen. Die Corona Epidemie wird auf unabsehbare Zeit weiter gehen. Mit oder ohne ihr, werden die Angriffe auf die Natur, die Umwelt und die Menschen auf unabsehbare Zeit weiter gehen. Mit oder ohne ihr, werden die Attacken auf Arbeitnehmer_innerecht und sozial Marginalisierte, auf unabsehbare Zeit weitergehen. Mit oder ohne ihr, werden die rassistischen Grenzregime, Kriege und das Pofitieren vom Krieg, auf unabsehbare Zeit weiter gehen. Und doch, trotz allem, müssen wir uns unsere Würde erhalten, unsere Stimmen erhalten und mit Ihnen die Möglichkeit eine Alternative zu diesem System von Tod und Zerstörung aufzubauen. Wir können diese Zukunft nicht alleine bauen, gefangen gehalten von künstlichen nationalstaatlichen Grenzen, schwer Tragend am Rucksack unserer Identitäen und durch das Übertragen unserer Verantwortung an diesen oder jenen Repräsentanten jenes Systems, dass uns durch Wahlen zerstört. Für uns, bedeutet eine Zukunft für die es sich zu kämpfen lohnte, eine vielseitige Zukunft, eine Zukunft die keine Grenzen kennt, kein Patriarchat und keine Ausbeutung. Es gibt Raum in ihr für Alle, ausser für jene die ihre zerstörerischen und monolithischen Visionen anderen aufzwingen möchten.

Keine Regierung und keine Polizei haben das Recht zu bestimmen, auf welchem Weg wir uns Gehör verschaffen. Jede Regierung die sich dieses Recht trotzdem anmasst and mit hilfe von Gewalt durchsetzt, ist eine Diktatur. Egalb ob wir uns als Gesellschaft mitten in einem Krieg, einer Pandie, einer Naturkatastrophe oder einem anderen Unglück befinden. Und Widerstand gegen jede Diktatur ist gerechtfertigt.


Wir werden hier sein, noch lange nachdem die derzeitigen politischen Figuren wieder verschwunden sind. Deshalb lasst uns umsichtig sein, entschieden und verständnisvoll, selbst in diesen turbulente Zeiten in welche die Geschichte uns platziert hat. Viele werden nicht zu den nächsten Protesten gehen, weil sie die Zahlen über die Ausbreitung der  Epidemie mit Sorge erfüllen. Andere werden die Proteste verpassen, weil sie sich keine finanziellen Sanktionen oder andere Formen polizeilicher Repression leisten können. Andere werden teilnehmen und sich fragen ob dies nun der richtige Schritt ist oder nicht. Wiederum Andere werden genau deshalb trotz ihrer Bedenken an den Protesten teilnehmebn, weil die Regierung von Ihnen wünscht dies nicht zu tun.

All diese verschiedenen Entscheidungen müssen verstanden und gemacht werden. Was auch immer die Einzelne als Indidviduum entscheidet, oder auch als Gruppe oder Kollektiv. Es gibt nicht nur den einen vorgezeigten Weg für verantwortliches Handeln. Alle die an den Protesten teilnehmen sollten sich Sorgen machen sowohl um den Schutz vor dem Virus, als auch um den Schutz vor der Polizei. Beides für sich selbst, und Andere. Sie sollten Verantwortung übernehmen für ihr Verhalten, und diese nicht angeblichen Führer_innen oder Verwalter_innen übertragen, egal wie laut diese sind. Wer nicht an den Protesten teilnimmt, sollte versuchen andere Wege zu finden, um die legitimen Anstrengungen die autoritäre Welle zu stoppen, zu unterstützen. Entweder alleine oder in kleinen Gruppen. In ihrer Gemeinschaft, Dorf, wenn möglich an anderen Orten als das Internet. Das ganze wird nicht so schnell vorbei sein, and wir werden lernen müssen so flüchtig wie Wasser und gleichzeit so hartnäckig wie ein Stachel der fünften Macht. Warten wir nicht, fangen wir an! Graffiti, Poster, Sticker, Agitation am Arbeitsplaz und zu Hause, Besuche von Älteren , Streik und Sabotage. Jeder dieser kleinen rebellischen Aktie ist ein Schritt um Menschlichkeit, Liebe, Leidenschaft, Freund_innenschaft zu erhalten, und die beste Garantie die Agenten der Teilung und des Todes zu stoppen.

In den kommenden Tagen und Monaten, wird Solidarität das zentrale Wort sein. Mit den Kranken, den Gefeuerten, den Obdachlosen, den Opfern der Repression, den erhafetten. Lasst uns nicht zustimmen zu Repression, Ausgangsperre, Schweigen und anderen autokratischen Mitteln, die uns als Mittel zur Eindämmung der Epidemie verkauft werden, aber in Wahrheit vor allem der Konsolidierung der Macht des Kapitals dienen und die Kontrolle über die Bevölkerung ausweiten sollen. Lasst uns kreativ werden darin,
Wege zu finden zusammen zu sein, in Zeiten in die Obhut des Individialismus begeben sollen. Jede autoritäre Regierung hasst nichts mehr, als die autonome Initiative zur Bildung freier Kolletive, nichts ärgert ihre Repräsentanten mehr. Wenn wenige von uns an einem Tag Widerstand leisten, sind wir zwar lästig aber kontrollierbar. Wenn der
Ungehorsam verschiedene Wege findet. In besetzten Strassen, im Organisieren am Arbeitsplatz und in hinter die Wände der Institutionen gelangt, dann kann so eine soziale Macht entstehen, dass die Autoritäten sie nicht länger ignorieren können. Wenn es einmal Tag erscheint, und in der Nacht zum zweiten Mal aufflackert, verschiedene Erscheinungformen und Gesichter annimmm, dann können uns selbst die bis an die Zähne bewaffneten Kräfte nicht ans Leben.

Wir haben nicht vor unsere Zukunft aufzugeben!
Passen wir aufeinander auf, auf der Strasse, in der Arbeit und Zuhause!
Lassen wir das Ende der Epideme, den Vorboten einer neuen Gesellschaft sein!
Treffen wir uns!

 Anarchistischen Initiative Ljubljana

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.