Te dni mineva 29 let od izbrisa, začetka dolgotrajnega procesa, s katerim je slovenska država več deset tisoč ljudem prizadejala nezamisljive krivice. Odgovorni za izbris so znani, a za svoja ravnanja niso nikoli odgovarjali. Še več, mnogi, ki so izbris ustvarjali in ga ohranjali, še vedno zavzemajo ključna mesta v državnih strukturah, zavajajo množice ter izvajajo nove izbrise.

Izbrisani smo ves ta čas opozarjali, da v kolikor ne bo prišlo do kolektivne refleksije te sistematične kršitve človekovih pravic ter obsodbe z njim povezanih dejanj in povzročiteljev, se bosta izključevanje in nasilje, ki smo ju izkusili mi, nenehno pojavljala in nadaljevala v mnogoterih oblikah. S ponovno okrepitvijo domačijske paradigme slovenstva, ki svet zapira v arbitrarno izbrane nacionalistične in patriarhalne predale, je svojo rušilno moč še enkrat začela kazati ista logika, ki proizvaja in ohranja izbris do danes.
Zadnje mesece množično izkušamo situacije, ki odzvanjajo s tistimi, ki smo jih v prvih desetletjih doživljali številni izbrisani. Te so povezane z občutki, da si ne glede na to, kako se obrneš, ves čas nečesa kriv. Številni tako izkušamo omejevanje svobode gibanja zaradi policijske ure ter nezmožnosti prehajanja občin; težnje po normalizaciji policijske obravnave in nasilja, že, kadar smo ob nepravi uri zunaj ali tam jemo malico; nenehno grožnjo sankcije in življenje v atmosferi, da ima oblast vedno prav, ne glede na abotnost njenih odlokov; občutek nemoči in boja z mlini na veter, tudi ob očitnih kršitvah. Vse to je sedaj za marsikoga postalo otipljivo in četudi se morda ne more v polnosti meriti z vsemi razsežnostmi ter posledicami izbrisa, pomeni njegovo temeljno izkušnjo.
Nenadnost vpeljave družbenih sprememb ter normalizirana stopnja invazivnega omejevanja življenja in delovanja, ki je bila do nedavnega nepredstavljiva, danes omogočata lažje razumevanje izkušenj izbrisa, ki se je začel pred skoraj tremi desetletji. Razumevanje izbrisa v njegovi vsakdanji razsežnosti pa lahko pripomore k zavedanju, kako globoko tovrstno omejevanje vpliva na zmožnosti izbire in na kakšen način ponotranjena ilegalnost deluje na vse sfere življenja. Ta refleksija lajša razmislek o trenutnih družbenih razmerah in omogoča navezovanje različnih bojev, ki stremijo h globalni perspektivi, k vključevanju, solidarnosti in svobodi.

Zato ob tej priložnosti izražamo solidarnost z vsemi, ki so danes ilegalizirani. Ob tem pa opozarjamo na nove izbrise na ravni celotne eksistence – na zdravstvenem in socialnem področju, v kulturi, izobraževanju, izginjanju prostorov svobode itn., ki se odvijajo zaradi oblastnih in kapitalskih interesov, tendenc po privatizaciji ter gentrifikaciji. Nekateri izbrisi se dogajajo postopoma in bomo šele v prihodnosti prepoznali njihove učinke. Drugi pa se dogajajo hipoma, kot so poskusi uničevanja Radia Študent, zaprtje Muzeja norosti in izbris Avtonomne tovarne Rog. Slednji je za nas posebej pomemben, saj smo ga dolga leta soustvarjali kot prostor, v katerem smo se politično organizirali, družili, spoznavali druge in se z njimi povezovali. Nasilen vdor v Rog in takojšnja rušitev pomenita izgubo tovrstnega prostora za mnoge, obenem pa skupaj z drugimi stvarmi odtujitev naših arhivov in s tem zgodovine. Ti izbrisi namreč prispevajo k izginjanju spomina, ključnega gradnika analize družbenih procesov in odpiranja prostora za zamišljanje družbe onkraj spon zapovedanega (tudi političnega) delovanja.

V trenutnih razmerah molk in tišina nista opciji, saj nas ne bosta osvobodili. Izkušnje boja izbrisanih kažejo, da je le z javnim opozarjanjem na probleme ter vztrajnostjo možno nasloviti krivice, ki jih doživlja marsikdo med nami. Le tako lahko odpiramo prostor, v katerem je možno govoriti o mračnih plateh družbe in jo z aktivnim delovanjem izboljševati. Želimo si, da bi bili v trenutnih okoliščinah tega zmožni v čim večjem številu, z dostojanstvom, pogumom in skupno željo po boljšem svetu.
Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov in aktivistk

Uradna izjava Civilne inicijative izbrisanih aktivistk in aktivistov "CIIA"

Povezava do dogodka: Izbrisani ljudje,izbrisani prostori

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.