V Zagorju ob Savi se je konec septembra 2017 odvijal že 6. zaporedni antirasisticni nogometni turnir Brcnimo rasizem.
Malonogometni turnir z agendo promocije proti-rasisticne drže in praks, je potekal na igrišcu Proletarec v Zagorju, v organizaciji lokalne anarhisticne skupine O.S.A. Zasavje (Organizirana skupnost anarhistov) in Mladinskega centera Zagorje ob Savi ter ob podpori FARE in ŠKLAB.
Na samoorganiziranih antirasisticnih dogodkih v sklopu iniciative Brcnimo rasizem se lahko družimo vsi, ne glede na to, kako izgledamo, koga imamo radi, od kod prihajamo ali v kaj verujemo. Na njih se zabavamo in družimo vsi, ki spoštujemo socloveka na nacin, ki ne temelji na potrošniški logiki.
Na dogodkih se rojevajo in širijo ideje ter prakse, s katerimi gradimo drugacno družbo in navsezadnje drugacen nogomet.

Iniciativa Brcnimo rasizem krepi družbeno odgovornost in strpnost v družbi, odpira prostor za kriticen pogled na kakršnokoli izkljucevanje in vkljucuje ranljive skupine, ki jih je obstojeci sistem potisnil na rob družbe.
Medtem ko se ksenofobni del družbe v strahu in nepoznavanju novih družbenih pojavov na vse mogoce nacine upira drugacnosti, mi cenimo in slavimo raznolikost!

--ENG--

In a town Zagorje ob Savi there has been already the sixth in the row anti-racist football tournament Brcnimo rasizem (Kick racism) this end of September.
Mini-football tournament with the agenda of promoting anti-racist principles and practices was played on the field Proletarec v Zagorju and was organized by the local anarchist group O.S.A Zasavje (organized community of anarchists) and Youth center Zagorje ob Savi and supported by FARE and ŠKLAB.
At the self-organized anti-racist events part of the initiative Brcnimo rasizem, we can all socialize, no matter how we look, who we love, where we come from or what we believe in. Respecting each other, we can have fun and enjoy each other's company in a non-consumeristic way.
On the event we invent and spread ideas and practices with which we are building a different society and also a different football.

The initiative Brcnimo rasizem strengthens social responsibility and tolerance in society, is opening a space for critical views on different way of exclusion and it includes vulnerable groups pushed by the existing system to the edge of the society.
While the xenophobic parts of our society is trying in every possible way to suppresses the differences in fear and ignores new social phenomenas, we value and celebrate diversity!

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.