VIDEO: BRCNIMO RASIZEM 2021

Sedma zaporedna izvedba nogometnega turnirja Brcnimo rasizem je tudi letos potekala konec avgusta v parku Tabor.

Turnir je del širše iniciative, ki preko športa promovira boj proti vsem oblikam izključevanja, sovraštva in zatiranja ter skozi tovrstne dogodke gradi alternative. Turnir je priložnost za srečanje, povezovanje in gradnjo solidarnosti med različnimi skupinami in družbeno angažiranimi iniciativami ter ljudmi, ki jih je obstoječi sistem potisnil na družbeni rob. Gre za odprti skupnostni prostor radikalne enakosti, ki zavrača rasizem, seksizem, homofobijo, nacionalizme in vse druge oblike diskriminacije.

Več informacij: Brcnimo rasizem

VIDEO INTERVJU: Brcnimo Rasizem 2021 - interview

++ENG++

The seventh repetition in a row of the football tournament kBrcnimo rasizem ("Kick racism") happened also this year at the end of August in Tabor Park.

The tournament is part of a wider initiative, which promotes the fight against all forms of exclusion, hatred and oppression through sport, and builds alternatives through such events. The tournament is an opportunity to meet, integrate and build solidarity between different groups and socially engaged initiatives and people pushed by the existing system to the social edge. It is an open community space of radical equality, which refuses racism, sexism, homophobia, nationalisms and all other forms of discrimination.

More information: Brcnimo rasizem

VIDEO NAJAVA : Brcnimo rasizem 2021 - promo

 

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.