17. septembra se je v Mariboru odvijal protest proti kriminalizaciji vstaje. "Če je sodelovanje na vstaji zločin, smo vsi zločinci!"


A protest was held in Maribor on the17th September against the criminalization of the uprising. "If participation in the crime of rebellion, we are all criminals!"

Poglej video

Izjava, ki se zavzema za dekriminalizacijo vstaje. Pred policijsko postajo Moste - Ljubljana, jo je prebral Vojko Kogej.


Declaration, which calls for the decriminalization of the uprising. The declaration is read out by Vojko Kogej in front of the police station Moste - Ljubljana.

Poglej video

Video poročilo iz Mariborske vstaje, 26. november 2012. Vstaja je bila ekstremno nasilna s strani policije.


A video report from the 2 Maribor uprising, 26 november 2012. The uprising was marked by extreme violence employed by the police.

Poglej video

Proti kriminalizaciji vstaje - izjava ob vložitvi zahteve za sodno varstvo. Izjavo je prebral Vojko Kogej, pred policijsko postajo Moste v Ljubljani. Izjava je nastala po priprtju 4 vstajnikov, ki so bili priprti 09. marca 2013 na eni od vstaj. Izjava se zavzema za dekriminalizacijo vseh politično priprtih, kaznovanih in oglobljenih, ki so delovali na vstajah.


Against the criminalization of the uprising - a statement at the time of the application for judicial review. The statement read Vojko Kogej before the police station Moste, in Ljubljana. Statement came after the arrest of four vstajnikov who have been detained 09 March 2013 on one of the uprisings. The statement calls for decriminalization of all political detainees, penalized and fined, who participated in the uprisings.

Poglej video

Sindikalni shod, antikapitalistični blok in kreativni maxi transparent.

Poglej video!

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.