Dovolj je evikcij in kriminalizacije solidarnosti! [eng and gr below]

 

Avtonomni prostori in solidarnostne prakse so ponovno na udaru, tokrat v obliki evikcij v Solunu. Odgovor na moč samoorganiziranih uporov in avtonomnih gibanj je enak ne glede na barvo oblasti. Pred mesecem dni je bila pod napadom Tovarna Rog v Ljubljani, 27. julija zjutraj pa so izpraznili tri zasedene avtonomne prostore v Solunu. Nikis, Orfanotrofeio in Hurriya so bili skvoti, vzpostavljeni skupaj z ilegaliziranimi migrantkami_i, in so predstavljali samoorganizirane prostore in resnične alternative razčlovečujočim in nemogočim življenjskim pogojem v taboriščih Trdnjave Evrope in njenim izključevalnim politikam.

 

Po transnacionalnem dogodku No Border Camp, ki je z debatami in akcijami, uperjenimi proti rasističnim mejnim politikam Evrope, vojni in kapitalističnem opustošenju, potekal med 15. in 24. julijem v Solunu, so oblasti udarile po redkih prostorih, kjer so emancipacija, samoorganizacija in samoodločanje o lastnih življenjih sploh še mogoči. Oblast, tokrat pod masko Sirize, se vedno nasilno zoperstavi vsakršnemu poskusu nehierarhičnega udejstvovanja. Siriza je prva vlada v zadnjih 30. letih, ki je s to evikcijo že drugič kršila avtonomnost univerze. Lansko leto med množičnimi gladovnimi stavkami političnih zapornikov so policijske enote vdrle in izpraznile zasedeno pravno fakulteto, ki so jo solidarnostno zasedle_i podpornice_ki. Prav tako se je prvič od prejšnje vlade zgodila tako množična in nasilna evikcija ter tretji največji direktni napad na migrantke_e (prvi največji je bil, ko so izpraznili Idomeni, drugi pa v Pirejski luki, ki se je zgodil le tri dni pred začetkom No Border srečanja). Sirizina varčevalna in represivna politika gre z roko v roki s svojimi predhodniki in fašističnimi politikami. To so politike modernega totalitarizma, ki vključujejo varčevanje, socialno devastacijo, represijo nad družbenimi gibanji, izredna stanja (kot v Franciji in Turčiji ter poskusi v Nemčiji), morilske vojne na periferiji kapitalizma, ki povzročajo osiromašenje in prisilijo ljudi k migriranju (kot na Bližnjem Vzhodu).

 

Brutalni izselitvi v Nikisu in Hurriyi (solzilec so metali kljub prisotnosti otrok) in rušenju Orfanotrofeia so sledile številne aretacije (74 od 83 aretiranih je obtoženih ogrožanja javnega reda in miru) ter premestitve migrantk_ov v taborišča. V odgovor na evikcije je antiavtoritarno gibanje v Solunu danes zasedlo novo stavbo za namestitev migrantk_ov.

 

Avtonomni prostori v Ljubljani obsojamo vsakršen napad na naše prostore in represijo, ki se odvija v Solunu. Napad na enega je napad na vse, solidarnosti se ne da premagati z rušilnimi stroji.

 

Enough of evictions and criminalization of solidarity!

 

Autonomous spaces and acts of solidarity are again under attack, this time we are facing evictions in Thessaloniki. Obviously every kind of government has the same answers on self-organized resistance of autonomous movements. A month ago our squat Tovarna Rog in Ljubljana was under attack, yesterday morning they emptied three occupied autonomous places in Thessaloniki. Nikis, Orfanotrofeio and Hurriya were squats, two of them were occupied together with refugees and illigalized migrants and were a place of self-organization and a living alternative to humiliating and dehumanizing conditions in camps of Fortress Europe and all of its exclusive, racist politics.

 

After transnational No Border camp and actions against racist border politics of Europe, war and capitalist devastation, that took place between 15th and 24th of July in Thessaloniki the authorities stroke against the only places, where emancipation, self-organization and control over our lives is still possible. No matter the political color of the goverment, they all violently oppress every attempt of non-hierarhical participation. In this case the authority wears the mask of Syriza. Syriza is the first government to violate the university asylum in 30 years (last year during the multiple hunger strike of political prisoners police forces raided and evicted the occupied law school, which was occupied by solidaries). Also it's the first time since the former government that such a massive and violent eviction takes place and it's the third biggest direct attack on refugees and migrants (the other two were the violent evictions of the migrant encampments one in Idomeni and the other in the port of Piraeus, the last one happening 3 days before the No Border Camp). Syriza's austerity and repressive politics go hand in hand with their predecessors and the fascist politics. These are the politics of modern totalitarianism, namely austerity and antisocial measures, repression of the movements, state of emergency (like in France and Turkey and recently also attempts in Germany) and murderous wars in the capitalist peripheries that create impoverishment and force people to migrate (like in the Middle East).

 

Brutal evictions of Nikis, Hurriya (teargas cans were thrown inside even though there were kids inside) and demolition of Orfanotrofeio were followed by numerous arrests (74 out of the 83 were accused of "social peace disturbance") and by relocations of migrants into military camps. As an answer to the evictions the antiautoritarian movement occupied a new building in Thessaloniki in order to house migrants.

 

Autonomous places from Ljubljana condemn every attack on our spaces and repression that is taking place in Thessaloniki. Attack on one is an attack on all, solidarity cannot be demolished and evicted.

 

Αλληλεγγύη στις εκκενωμένες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη

από συντρόφους/ισσες από τη Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 28/07

Αρκετά με τις εκκενώσεις και την εγκληματοποίηση της αλληλεγγύης!

 

Αυτόνομοι χώροι και δράσεις αλληλεγγύης βρίσκονται ξανά υπό επίθεση, αυτή τη φορά αντιμετωπίζουμε εκκενώσεις στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς κάθε είδους κυβέρνηση έχεις τις ίδιες απαντήσεις για την αυτοοργανωμένη αντίσταση των αυτόνομων κινημάτων. Πριν ένα μήνα πραγματοποιήθηκε επίθεση στην κατάληψη μας, «Tovarna Rog» στη Λιουμπλιάνα, χθες το πρωί άδειασαν τρεις κατειλημένους αυτόνομους χώρους στη Θεσσαλονίκη. Η Νίκης, το Ορφανοτροφείο και η Huriya ήταν καταλήψεις, δύο από τις οποίες ήταν κατειλλημένες από κοινού μαζί με πρόσφυγες και παρανομοποιημένους μετανάστ(ρι)ες, ήταν χώροι αυτοοργάνωσης και μία εναλλακτική διαβίωσης απέναντι στις εξευτελιστικές και απάνθρωπες συνθήκες των καταυλισμών της Ευρώπης Φρούριο και της ρατσιστικής της πολιτικής των αποκλεισμών.

 

Μετά το διεθνές No Border Camp και τις δράσεις ενάντια στις ρατσιστικές συνοριακές πολιτικές της Ευρώπης, τον πόλεμο και την καπιταλιστική εξαθλίωση, που έλαβε χώρα από τις 15 μέρι τις 24 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές χτύπησαν τους μόνους χώρους όπου η χειραφέτηση, η αυτοοργάνωση και ο έλεγχος των ζωών μας από μας τους/τις ίδιους/ίδιες είναι ακόμη δυνατό να πραγματωθούν. Άσχετα με τον πολιτικό χρωματισμό της εκάστοτε κυβέρνησης, όλες τους καταπιέζουν βιαία κάθε προσπάθεια μη ιεραρχικής συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Σ' αυτή την περίπτωση η εξουσία φοράει τη μάσκα του Συριζα. Ο Συριζα είναι η πρώτη κυβέρνηση που καταπατεί το πανεπιστημιακό άσυλο μετά από 30 χρόνια (πέρυσι κατά τη διάρκεια μαζικών απεργιών πείνας πολιτικών κρατουμένων, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλλαν κι εκκένωσαν την κατειλλημένη Νομική που είχε κατηληφθεί από αλληλέγγυους/ες). Επίσης είναι η πρώτη φορά, από την προηγούμενη κυβέρνηση, που επιχειρούνται τέτοιες μαζικήές και βιαίες εκκενώσεις και είναι η τρίτη μεγαλύτερη επίθεση κατά των προσφύγων και των μεταναστών (οι άλλες δύο ήταν οι βιαίες εκκενώσεις των καταυλισμών στην Ειδομένη και το λιμάνι του Πειραιά, με την τευλευταία να συμβαίνει 3 μέρες πριν το No Border Camp). Οι πολιτικές λιτότητας και καταστολής του Συριζα εναρμονίζονται μ' αυτές των προκάτοχών τους και των φασιστών. Αυτές είναι οι ποτιλιτικές του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, δηλαδή της λιτότητας και των αντικοινωνικών μέτρων, της καταστολής των κινημάτων, του κράτους έκτακτης ανάγκης (όπως στη Γαλλία και την Τουρκία κι όπως επιχειρήθηκε να επιβληθεί και στη Γερμανία) και των δολοφονικών πολέμων στις καπιταλιστικές περιφέρειες που παράγουν την εξαθλίωση κι εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες και μετανάστες (όπως συμβαίνει στη Μέση Ανατολή).

 

Οι βάρβαρες εκκενώσεις της Νίκης, της Huriya (πετάχτηκαν εντός του κτηρίου δακρυγόνα παρ' όλου που υπήρχαν μέσα παιδιά εκείνη τη στιγμή) και η κατεδάφιση του Ορφανοτροφείου συνοδεύτηκαν από δεκάδες συλλήψεις (από τους 83 προσαχθέντες οι 74 συλλήφθηκαν με την κατηγορία της «διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης») και την εκτόπιση των προσφύγων και των μεταναστών σε κέντρα κράτησης – στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ως απάντηση το αντιεξουσιαστικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη κατέλαβε ένα κτήριο με σκοπό τη στέγαση προσφύγων και μεταναστών.

 

Ως αυτόνομοι χώροι στη Λιουμπλιάνα καταδικάζουμε κάθε επίθεση στους χώρους μας και την καταστολή που λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη.

 

Επίθεση σ' έναν από μας, είναι επίθεση σε όλους μας, η αλληλεγγύη δε μπορεί ούτε να κατεδαφιστεί, ούτε να εκκενωθεί.

 

*οι φωτογραφίες είναι από διαμαρτυρία αλληλεγγύης μπροστά στην ελληνική πρεσβεία

 

 

 

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.