Zahteve Mi smo ŠDL:

1. Takojšnja predčasna odstavitev Tomaža Pečnika iz mesta direktorja javnega zavoda Študentski dom Ljubljana.

2. Več vključevanja študentov v delovanje in razvoj zavoda na vseh ravneh, ter izboljšanje komunikacije s študenti. Takojšen začetek jasnega prizadevanja k izboljšanju odnosa zaposlenih do stanovalcev na vseh nivojih.

3. Večja vključenost in upoštevanje mnenj študentov v odločanje o pomembnih odločitvah za prihodnost javnega zavoda, kot so letni program dela, finančni načrt in druge. Večja odzivnost na potrebe posameznega doma (zamenjava dotrajanih oprem, sanacija kopalnic, oken, obnova skupnih prostorov, pralnih strojev).

4. Več transparentnosti pri delovanju zavoda in predhodno jasno obveščanje vseh študentov o nadaljnjih smernicah zavoda Študentski dom Ljubljana. Več vpogleda v delovanje sveta zavoda. Zapisniki sej sveta zavoda naj bodo objavljeni javno, seje sveta zavoda pa naj bodo prav tako za vse stanovalce javne. Več sodelovanja in upoštevanja predstavniškega organa, ki zastopa interese študentov, tj. Študentskega sveta stanovalcev. Večja avtonomnost delovanja Študentskega sveta stanovalcev.

5. Takojšnja odprava namere po vzpostavitvi videonadzora, kartičnega sistema za preverjanje stanovalcev in vzpostavitvi reda na varovanem območju in prenos popolne odgovornosti na zunanjo varnostno službo znotraj Študentskih domov Ljubljana.

6. Takojšnja ureditev varovanja študentskih domov skladno z željami študentov. Vzpostavitev 24-urnega sistema receptorskega dela za študente takoj, ko bo to mogoče in odprava prisotnosti profesionalne varnostne službe v domovih.

7. Takojšnja odprava spornih členov iz pravilnika domskega reda, kot je med drugim 3. točka 46. člena, ki nalaga, da v prostorih zavoda ni dovoljeno dodatno priključevati električnih, grelnih ali kuhalnih naprav, kot so kalorifer, prenosni kuhalnik, prenosni radiator, toaster. Zahtevamo takojšnjo novo sestavo domskega pravilnika v vzajemnem sodelovanju s študenti.

8. Pričetek doslednega spoštovanja zasebnega prostora študentov in pravic, ki izhajajo iz njihove najemne pogodbe, torej prenehanje z nenapovedanimi in nezakonitimi vstopi v bivalni prostor študentov in dosledno upoštevanje pravil glede zasebnosti in nedotakljivosti stanovanja pri vseh posegih v zasebni prostor študenta.

9. Več spoštovanja pravic študentov, prebivalcev ŠDL, upoštevajoč dejstvo, da so polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

10. Aktivno prizadevanje zavoda za izboljšanje razmer študentov – tako tekom trajajoče epidemije SARS-CoV-2 kot tudi kasneje z obnovo domov in nasploh zagotavljanje višjega bivanjskega standarda.

11. Ohranitev študentskega doma Akademski kolegij pod okriljem javnega zavoda Študentski domovi Ljubljana.

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.