Siamo tutti antifascisti!

Vsi mi smo antifašisti!

We are all Antifascists!

Družbena gibanja, antifašisti/ke, antirasisti/ke, študentske iniciative in druge progresivne skupine/organizacije so se povezale, zgradile solidarnost in sklicale antifašistično manifestacijo v Gorici.

Social Movements, Antifascists, Anti-racists, Student Initiatives and other progressive groups, organization, came together in solidarity to call an antifascists manifestation in Gorizia.

Namen manifestacije je bil:
-  odločno pokazati nasprotovanje vsem nacionalizmom, vojnam, mejam in rasizmu;
-  pokazati, da ne bomo sprejeli fašističnega nasilja in slavljenja smrti;
-  vzpostaviti družbeno klimo, v kateri fašistični shodi niso sprejemljivi;
-  zgraditi solidarnost in odpor proti vsem oblikam sovraštva in izključevanja onkraj meja in nacionalne identitete.

The purpose of manifestation was:
-  to show firm opposition to all nationalisms, wars, borders and racism
-  to show that we will not accept fascists violence and glorification of death
-  to build social climate in which fascist manifestations are not acceptable
-  to build solidarity and resistance, against all forms of hatred in exclusion, beyond boarders and national identity.

PROTI SOVRAŠTVU IN NASILJU GRADIMO SOLIDARNOST IN ODPOR!

AGAINST HATRED AND VIOLENCE WE ARE BUILDING SOLIDARITY AND RESISTANCE!

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.