Video poročilo iz Mariborske vstaje, 26. november 2012. Vstaja je bila ekstremno nasilna s strani policije.


A video report from the 2 Maribor uprising, 26 november 2012. The uprising was marked by extreme violence employed by the police.

Poglej video

Proti kriminalizaciji vstaje - izjava ob vložitvi zahteve za sodno varstvo. Izjavo je prebral Vojko Kogej, pred policijsko postajo Moste v Ljubljani. Izjava je nastala po priprtju 4 vstajnikov, ki so bili priprti 09. marca 2013 na eni od vstaj. Izjava se zavzema za dekriminalizacijo vseh politično priprtih, kaznovanih in oglobljenih, ki so delovali na vstajah.


Against the criminalization of the uprising - a statement at the time of the application for judicial review. The statement read Vojko Kogej before the police station Moste, in Ljubljana. Statement came after the arrest of four vstajnikov who have been detained 09 March 2013 on one of the uprisings. The statement calls for decriminalization of all political detainees, penalized and fined, who participated in the uprisings.

Poglej video

Video poziv na protest 17. novebmra 2012 v Ljubljani. Sindikalni poziv je bil usmerjen k članstvu, za masovni odziv, ki bi pokazal moč sindikatov. Protest je bil, z izjavami sindikatov usmerjen predvsem proti rezom v javnem sektorju. Aktivisti in ostali, ki so, zaradi prekernih pogojev dela in življenja, ostali brez klasičnega sindikalnega zastopstva, so se organizirali v avtonomni blok. Njegov namen je bil razširil zahteve na širše razumevanje dela in prekernosti ter splošnih pogojev za življenje.


Video call for people to join the November 12, 2012 protest in Ljubljana, Slovenia. National trade unions called for a show of strength from members and to make a public statement about opposition to cuts. Activists not represented by trade unions decided to organize an autonomous block to call attention to broader conceptions of labour and to precarity.

Poglej video

Video poziv na protest 17. novebmra 2012 v Ljubljani. Sindikalni poziv je bil usmerjen k članstvu, za masovni odziv, ki bi pokazal moč sindikatov. Protest je bil, z izjavami sindikatov usmerjen predvsem proti rezom v javnem sektorju. Aktivisti in ostali, ki so, zaradi prekernih pogojev dela in življenja, ostali brez klasičnega sindikalnega zastopstva, so se organizirali v avtonomni blok. Njegov namen je bil razširil zahteve na širše razumevanje dela in prekernosti ter splošnih pogojev za življenje.


Video call for people to join the November 17, 2012 protest in Ljubljana, Slovenia. National trade unions called for a show of strength from members and to make a public statement about opposition to cuts. Activists not represented by trade unions decided to organize an autonomous block to call attention to broader conceptions of labour and to precarity.

Poglej video

Promocijski video za vstajo 07. decembra. Za skupno borbo! Proti policijski represiji!

Poglej video

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.