WE CALL ON THE ANTI-AUTHORITARIAN MOVEMENT AROUND THE WORLD TO SUPPORT US IN THIS MOMENT OF NEED AND URGENCY BY ANY MEANS AVAILABLE.
WE CALL SPECIFICALLY FOR DONATIONS IN ORDER TO SUPPORT INDIVIDUALS, CAUGHT IN THE WEB OF STATE REPRESSION. EVERY CONTRIBUTION COUNTS!

Preberi Tekst!

Ko sem danes videla porušen Socialni center Rog, sem zadrževala solze. V javnosti se pač ne joče, sploh pa ne zaradi nekih starih, neuglednih stavb v katerih se godijo čudne stvari. Kajneda ne?

Preberi tekst!

Na AT ROG nismo bili s strani MOL obveščeni o ničemer. Slišala sem celo, da so še dan prej na MOL zvečer sprejemali proračun, v katerega je bila vključena tudi izgradnja novega centra Rog, vendar je Jankovič menda izjavil, da v Rogu ne morejo začeti z deli, dokler ne bo pravne podlage. (sodišče namreč ni odobrilo evikcije osmih toženih Rogovk in Rogovcev!, MOL so je na to pritožil, primer še ni končan). Očitno se je čez noč nekaj spremenilo.

Preberi tekst!

Kaj ostane, ko porušijo zidove in vržejo speče tovariše sredi zime na ulico?

Preberi tekst!

Izgubile smo svoje prostore za delovanje izven okvirjev patriarhalnega sistema, a pravico do upora in zasedanja prostora si na tej točki jemljemo kot nujo. 
Ustvarile bomo nova okolja za izmenjevanje izkušenj, svobodno delovanje in pridobivanje znanj, ki jih današnja klerofašistična podlaga zavrača. Stojimo nasproti oblasti in njihovi vojski! Uprle se bomo nadvladi Zokija in njegovih plačancev! Ne verjamemo v vladarje in kapital!

Preberi tekst!

Zato, MOL, stran od naše sestre, AT Rog! Z njo nas povezujejo tesne vezi, prijateljstva, mnoga dolgoletna sodelovanja, dialogi in projekti. Njihov boj je tudi naš boj: skupen boj proti institucionalizaciji sistemskega nasilja proti vsem, ki si drznejo razmišljati in delovati sveže, drugače, kritično, je boj vseh, ki se nahajajo na obrobju. Je boj proti poskusu izbrisa redkih prostorov avtonomije, boj proti teptanju človekovih pravic in boj za solidarnost. Le s solidarnostjo in skupnim bojem lahko kot družba iz tega napada izidemo kot zmagovalke_ci z ohranjenim človeškim dostojanstvom, kot ljudje.

Preberi tekst!


“PECHINA 14/1/2021 – After weeks of searching for solutions through dialogue and weighing up the serious breaches of labour law committed by the company, the workers of Fresh Tom Export in Almería (Spain), a vegetable grower and trading company specialising in tomato crops, , have decided to go on INDEFINITE STRIKE.

From this moment on, we are fighting on all fronts: the mobilisation front, the labour inspection front, the judicial front and that of our allies in Europe. Against the employers who exploit and repress. Workers struggle!

Preberi tekst

protest v petek, 22. 1. 2021 ob 18.00 uri na Prešernovem trgu

Preberi več

1. COME IN FRONT OF AUTONOMOUS FACTORY ROG. 
2. SEND A PROTEST LETTER TO MUNICIPALITY AND POLICE! PUBLISH IT ONLINE!
3. SHARE INFORMATION, INVITE FRIENDS AND COMRADES.

Preberi tekst!

VSI NA PROTEST : PRED TOVARNO ROG DANES OB 17H!

Protest proti uničevanju avtonomnih struktur in za svobodno Ljubljano

DELI, PRIDI, PRISPEVAJ, SPREMENI!

Preberi Poziv!

 Mnogi so pritiskom raznih klik že podlegli, saj vztrajanje na barikadah ni enostavno. Zato je v teh časih še toliko bolj pomembno, da avtonomni, samoorganizirani in anti-avtoritarni stopimo skupaj, našim razlikam navkljub, in si solidarno stojimo ob strani. Ne samo sedaj in ne samo za Radio, ampak povsod kjer je to potrebno, sicer bodo našo sceno razkrojili delček po delček.

Preberi tekst!

Psi in konji niso predmeti s katerimi se ustrahuje in represira ljudi.

Preberi tekst!

Za avtonomno Univerzo brez nadvlade patriarhata. Za postavljanje pomembnosti nedotakljivosti telesa pred nedotakljivost položaja. Proti molku in za likvidacijo spolnih nasilnežev. Sluzavci odpribacajte!

Preberi tekst!

V času družbeno-socialne krize se kljub jasni in vse večji potrebi mnogih po dostopni in dostojni bivalni enoti, ki pa si to v kapitalizmu in gentrificiranih mestih vse težje privoščijo, se masovno gradijo le še luksuzna stanovanja in hoteli. Dovolj!

In times of social crisis, despite the clear and growing need of many for an accessible and decent housing, which is increasingly difficult to afford in capitalism and gentrified cities, only luxury apartments and hotels are being built en masse. Enough!

Preberi več

Zin PSBS 2020 – periskop samoorganiziranega boja od spodaj je ustvarila manjša skupina tovarišic in tovarišev, povezanih v delovno skupino za strategije boja od spodaj, ki je nastala v okviru odprtih kolesarskih skupščin letos poleti.

Preberi tekst!

Anarhistka, redna okrožnica anarhističnega gibanja, številka 41, december 2020.

Preberi tekst!

Oblast je morda z nikoli prej videno represijo zatrla oblike upora, na katere smo navajeni, toda s tem ni odpravila vzrokov zanj, temveč jih je zgolj še poglobila. V teh razmerah lahko iskra pride iz nepričakovane smeri: morda od delavcev in delavk, ki jim šefi ne pustijo na bolniško; morda od šolajoče mladine, ki jo zapiramo v domove in na milost in nemilost prepuščamo plenilcem v obliki elektronskih naprav; morda od tehničnega osebja v zdravstvu ali od tistih mladih in manj mladih, ki jih je kapital razglasil za odvečne, kriminalne, razvajene. Tudi, če te iskre ne ukrešemo sami, ji pomagajmo, da se razplamti v ogenj upora.

Preberi tekst!

V času, ko pandemijska realnost razkriva vse večji del strukturnih napak kapitalistično organiziranih sistemov, je opresija ena od ključnih posledic svetovne zdravstvene krize, ki jih navadne smrtnice občutimo v vsakdanjem življenju. Ženske nižjih socialnih razredov, ki že tako ali tako trpijo izključevanje, brezposelnost in revščino, so v situaciji, v kateri panika in represija dominirata naša odtujena življenja, večkrat prisiljene v še bolj izkoriščevalska in nevarna razmerja zgolj zato, da si nekako zagotovijo preživetje.

Poglej tekst!

Na vrhuncu drugega vala epidemije virusa COVID-19, ko strašljivo veliko ljudi oboleva in umira, je prisoten tudi tihi in še-bolj-kot-virus neviden ekonomski morilec. Mnogi ostajajo brez dela, s katerim bi si lahko zagotovili osnovne vire preživetja. Prazniki, ki naj bi bili radostni čas veselja, so letos za še toliko več ljudi kot sicer,  čas, ko se zaradi varčevanja z gretjem od mraza tresejo v starih vlažnih stanovanjih in dotrajanih hišah, ali pa se deložirani prestopajo na ulici. Slednji so v svoji najbolj zoprnih okoliščinah pristali še v stanju konstantne ilegale.

Preberi tekst!

Anarhistka, redna okrožnica anarhističnega gibanja, številka 40, november 2020

Preberi Tekst!

Na dan začetka druge prijavne faze za Evropsko prestolnico kulture je AT Rog mednarodni strokovni komisiji za izbor in nadzor tega projekta poslal odprto pismo, kjer izraža nezaupljivost do mestnih oblasti, ki naj bi z odobritvijo in denarjem od uradnega Evropskega vrha poskrbele za dobrobit našega mesta.
"Naš cilj ni, da bi mestu odvzeli dodaten vir financiranja od katerega bi lahko imeli mnogi korist, nenazadnje tudi po nenadni COVID in posledično socialni krizi, ki je na obzorju. Skrbi nas, da bo oblast s trenutnim županom na čelu vzela proces, ki je sicer lahko obetaven pri zagotavljanju novih, celovitih priložnosti za našo kulturno, socialno, ekonomsko in okoljsko blaginjo, ter ga izneverila v nepopravljivo škodo slednje."

Preberi tekst!

In še naprej kličemo: »Nikar ne povečujte socialne distance! Čas je, da izumljamo nove načine za skupnostno skrb! Poskrbimo, da skupaj preživimo, le tako se bomo lahko skupaj uprli!«

And we keep calling upon: “Don’t increase social distance! It is time to invent new ways to care for the community! Let's make sure we survive together so that we can resist together!”

Preberi tekst!

/..../Zato se je nujno zavedati, da se jim lahko upremo le tako, da zastavimo točno to, kar napadajo, točno to, kar želijo s ponovnim vzponom duhovniško-patriarhalne struje kontrolirati, to, o čemer želijo ti »od Boga poslani beli moški« odločati – zastaviti moramo svoja telesa. Le tako jih bomo lahko ubranile, le tako bodo lahko ostala svobodna. Da jim z morjem teles, in če bo treba z lastno krvjo, napišemo glasen NE!/..../

/.../That is why it is absolutely imperative to be aware that we can only resist if we resist exactly what they are attacking; exactly what they are trying to control with the resurgence of clerical-patriarchal ideas; exactly what these "God-sent white men of strength" are trying to decide – we must put our bodies on the line. Only in this way can we defend them, only in this way can they remain free. We will spell them an out – with a sea of bodies and, if necessary, with our own blood – a loud NO!. /.../

Preberi Tekst!

Izjava Anarhistične pobude Ljubljana - APL, oktober 2020

Preberi tekst!

Našim sosedam_om in prijateljicam_em, s katerimi nas družijo globoke ter tesne vezi dolgoletnega sodelovanja, pa sporočamo, da naj se ne pustijo zastrašiti. Vaš, - ki je hkrati tudi naš, skupen boj - , ni samo upravičen, temveč predstavlja pomembno obrambno črto celotne družbe proti vpeljavi avtoritarnega režima. Dovolj je napadov na civilno družbo, neodvisno kulturo, dovolj je vladnih poskusov izbrisa kritičnega mišljenja ter delovanja.

Preberi tekst!

#SQUATOKTOBER

Preberi več

Naši prihodnosti se ne nameravamo odpovedati!
Pazimo drug na drugega, na ulici, na delovnih mestih in doma! 
Naj bo konec epidemije znanilec nove družbe!
Najdimo se!

Preberi tekst!

/../ poudarimo, da sta se upnik župan in njegov odvetnik med izjavljanjem dezinformacij na sodišču, ves čas zapletala v protislovne laži. Njun namen je jasen: očrniti in obrniti javno mnenje proti AT Rog, uničiti skupnost, ki trenutno ustvarja v bivši tovarni in na vsak način mestu Ljubljana vsiliti še en megalomanski projekt, ki bo centralizirano prevzel nadzor nad kulturno produkcijo, ki se trenutno izvaja v naših prostorih. AT Rog trenutno ostaja eden redkih prostorov v centru mesta, kjer lovke županovih pajdašev_ic še nimajo dostopa, kontrole in oblasti. Smo prostor skupnosti, ki si ta kos osvobojenega ozemlja deli z vsemi, ki jih je MOL s potrošniško usmerjenim upravljanjem Ljubljane izrinil, izbrisal in pozabil nanje. Če je komu mogoče očitati netransparentnost in zaprtost, so to župan in njegovi klientelistični krogi in posli, v katere občani_ke nimamo vpogleda, čeprav naj bi šlo za upravljanje našega mesta. Če je kaj jasno, je to, da Zoran Janković kljub svoji “levi” proklamaciji dobro shaja in sodeluje tudi s sedanjo desno oblastjo, saj je interes le eden - kapitalski./.../"

Preberi tekst!

 Izjava Skupščine Avtonomne tovarne Rog proti gentrifikaciji preko omejevanja dostopa do javne storitve upravljanja z odpatki. 

Statement of the Assembly Autonomus Factory Rog against gentrification through limiting acess to public services of waist management.

Preberi več

Izjava Anarhistične pobude Ljubljana o situaciji v Anhovem

The statement of Anarchist Initiative Ljubljana

Dichiarazione dell'Iniziativa Anarchica Lubiana sulla situazione ad Anhovo

Preberi tekst!

Izjava FAO/APL
Zavračamo režim delitve ljudi na državljane/državljanke in na migrante/migrantke!
Zavračamo rasizem in nacionalizem! Uničimo Trdnjavo Evropo!

Statement of Anarchist initiative Ljubljana - Federation for anarchist organising (APL-FAO)

We reject the regime that divides people to citizens and migrants!
We reject racism and nationalism!Destroy Fortress Europe!

 

Preberi tekst!

Upravičeno se sprašujemo ali je to država, ki smo jo želeli pred 29. leti. Cena izbrisa 25.671 ljudi je bila 50 EUR/mesec izbrisa, cena ograjenega trga Republike je danes 50 EUR vreden vavčer za vašega dopustniškega otroka.

Preberi tekst!

Vaši tovariši in tovarišice v črnem.

Preberi več

Policija je opresivno represivni organ, ki si jemlje pravico izvajati tako represijo kot opresijo nad živalmi (človeškimi in nečloveškimi), policija ni nikakor veganska, policija ni nikakor antispecistična. Zakaj?

Preberi več

Karkoli zapira prostor protesta in ga skuša pripeljati v varen pristan uradnih predstavnikov, uradnih zahtev, uradne ideologije in uradnih novih obrazov, krni zmožnost družbe, da na dolgi rok zgradi resnično novo podobo, ki ne bo zgolj poligon za apetite močnih in oblastiželjnih.

Vsak poskus, da bi videli državno zastavo kot orodje izrinjanja korupcije, varovanja reda in miru, pravičnosti v družbi ter varovanja svoboščin je od začetka obsojen na neuspeh

Preberi tekst!

Končno vemo o čem so govorile oblast, ko so širile sporočilo #andràtuttobene (vse bo v redu): vse bo v redu za usrane šefe, edine, ki se jih resnično varuje. Vendar se maščevanje nad njimi ne bo končalo. Čas je, da si ponovno nadenemo maske. 

Preberi več

Vsem elitam – tako kapitalskim kakor političnim – Vsi ste gotovi!
Proti nacionalizmu in kapitalizmu, solidarno gradimo svobodnejši svet!
Kozmetični popravki tega ali onega zakona niso dovolj!

Preberi tekst!

Ravno zdaj je jasno, da nikjer v zahodnem svetu ni problem čez noč najti miljardnih zneskov za spodbude gopodarstvu, medtem ko sredstev za zmanjševanje podnebnih sprememb nikoli ni dovolj. Pa je vprašanje, koliko jih sploh potrebujemo, saj je zgolj nekaj tednov globalne zaustavitve gospodarstva pustilo neverjetno pozitvne in hitre učinke na okolje.

Preberi tekst!

Tako kot vsak dnevno potrebuje hrano, da preživi, prav tako vsak potrebuje varen dom. Tega si želimo izboriti skupaj z drugimi v tej družbi, ki prav tako na različne načine trpijo pod jarmom kapitalistične mašine. Zato gremo tudi mi iz ulic na ulice! 

Preberi tekst!

V premislek ponujamo 8 točk analize in poziva Anarhistične pobude Ljubljana // Federacija za anarhistično organiziranje [APL / FAO] o terenih boja, ki vznikajo v senci korona-krize.

Preberi tekst!

Švignimo v petek ob 19h s kolesom po središčih svojih mest in vasi. Če ne na pedalih, bodimo glasni z oken ali balkonov. Pazimo drug na drugega, tako v kontekstu virusa kot policije, poiščimo v sebi strast do upora in bodimo neulovljivi!

Preberi tekst!

Res je, vse_i smo ovce, vendar problem je pastir.

Stop opresiji!

Preberi tekst!

Ne, nismo vsi v istem čolnu in tokrat ne bomo plačevali vaše krize! Ne bomo se vam pustili ustrahovati in ne bomo naredili niti koraka nazaj.

Preberi več

Nismo strošek! Smo dinamo te družbe!

Preberi tekst!

Prvi maj letos ne bo praznik ustrahovanja, krize, avtoritarnih prijemov po vzoru Madžarske, pokroviteljstva oblasti do prebivalstva in napovedi novih krčenj naših pravic. 1. maj bo letos praznik boja, solidarnosti, iskanja novih načinov vzajemnosti in kolektivnosti. 1. maj bo naš.

Preberi tekst!

Bodi odgovoren, upoštevaj previdnostne ukrepe!

Bodi odgovoren, izogni se pogovoru s policijo!

Preberi tekst!

Napocil je torej cas, da se individualne geste kljubovanja poveže v še vedno odgovorne, toda bolj kolektivne momente. Po ljubljanskih ulicah se tako šušlja, da se redna petkova iniciativa iz balkonov ta teden seli na bicikle, ti pa na ljubljanske ulice. Vec o tem politicnem ogrevanju za nove case preverite neposredno pri vašem lokalnem kontaktu.

Preberi tekst!

V solidarnostni s starejšimi (ali starejše izgledajočimi) BOJKOTIRAJ SPAR!

Preberi Tekst!

Objavljamo še odgovor na pojasnilo Spar Slovenija v zvezi z nedavnim primerom diskriminacije v njihovi trgovini. O problematiki so sicer poročali tudi mainstream mediji. Kljub širokemu odzivu javnosti, pa seveda korporacija ni čutila potrebe, da gospo odreši finančne kazni, ki je bila posledica nasilja državno-zasebnega partnerstva. Uniformiranci so z izrednimi ukrepi, odloki in desno vlado, dobili krila. Le s skupnostnim solidarnostnim odporom si bomo svobodo lahko ponovno vzeli nazaj. 

Preberi več

Danes, v soboto, malo pred 13h, sem šla po nakupih v trgovino Spar Slovenija Kapitelj na Poljanskem nasipu v Ljubljani. V avli me je ustavil varnostnik. Ker je bila vrsta čakajočih na vstop v trgovino, sem se postavila vanjo in počakala tudi sama. Ko sem prišla na vrsto, se je kar nenadoma vratar postavil predme, z vsemi svojimi okoli 190 cm in ne čisto najmanj kilogrami - bil je zlahka več kot eno glavo večji od mene - in mi reče "Vi pa ne boste šli notri!".

Preberi več

#štrajk #stop-najemnine #zasadi-zemljo

Trenutni ukrepi vlade razdeljevanja denarja se morda zdijo nelogični – vendar pa, kdo bo poganjal kapitalizem v časih, ko nihče ne želi kupovati odvečnih stvari. Kapitalizem je potrebno poganjati in hkrati zagotoviti delovanje starih izkoriščevalskih praks – tako na delovnem mestu, kjer se bo subvencioniralo, tako doma, kjer se bo dajalo dodatke za najemnine. Elite po vsem svetu sedaj bolj kakor marsikdaj prej računajo na to, da bodo države - demokratične ali ne - ohranile neoliberalni ekonomski sistem. Pod dekorativnimi dobrimi ukrepi za vse se države ponovno zajedajo v socialne pravice, spodbujajo liberalizacijo trga in javni denar pretakajo v zasebne žepe.

Preberi več

Ob 14. obletnici tako kličemo: Nikar ne povečujete socialne distance!

Čas je, da izumljamo nove načine za skupnostno skrb! Poskrbimo, da skupaj preživimo, da se bomo skupaj lahko uprli!

So on the 14th anniversary, we call:Don't increase your social distance!

It's time to invent new ways for community care! Let's survive together so we can fight together!

Preberi tekst!

Najprej moramo od nas samih zahtevati priznanje, da smo vsi ljudje in da si vsi zaslužimo enako pravico do življenja ter da si hkrati nihče med nami ne zasluži manj kot kdo drug. Zavedajmo se, da s tem ko ostro in brezkompromisno zavračamo naslavljanje zdravstvene krize z vojaškimi in policijskimi sredstvi, preprečujemo socialni genocid nad najbolj ranljivimi med nami in totalni prevrat družbe v diktaturo.

Zahtevajmo pa še veliko več, zahtevajmo dokončno prekinitev s sistemom, ki temelji na tem, da ljudem stalno jemlje zdravje, stanovanja, hrano, znanje, čas, ljubezen, radovednost in svobodo, torej vse tisto, kar nam omogoča, da smo ljudje.

At the same time we need to recognize that we all are humans and that we deserve the same right to live and that nobody deserves less than anybody else. By resolutely opposing the military's and police's approach to the health crisis we can prevent a social genocide over the most vulnerable among as and a total turn of the society towards a dictatorship.

But let us strive for much more. Let's demand a final break with the system that is based on constantly taking away peoples health, housing, food, knowledge, time, love, curiosity and freedom - of everything that makes us humans.

Preberi tekst!

Premislimo, kaj lahko delamo v manjših skupinah, kako si lahko med seboj pomagamo izven državnih struktur, in predvsem, kako lahko izražamo nepristajanje na izredno stanje. Premislimo ali bomo ta mesec res plačali račune (itak jih marsikdo nima s čim) in naredimo iz tega politično gibanje!

Let's think about what we can do in smaller groups, how we can help each other outside of state structures and above all how we can express our noncompliance with the state of emergency. Let's think if this month we will pay the bills (many don't even have the money to do so) and build a political movement out of this! 

Preberi tekst!

The erection of the fence is being done quietly, without notifying the people staying inside the camp or explaining to them what this will mean for their lives, without a sound of protest by local NGO’s (scared, not unjustified, of losing funding and possibility of continuing the support work), like it’s a reality we have to accept and can’t do anything about it. 

Preberi tekst!

Boj migrantk in migrantov, ki že s svojo golo eksistenco razkrinkavajo iluzijo človekovih pravic, je boj proti nacionalizmu, kolonializmu, rasizmu in kapitalizmu, za afirmacijo življenja, ki si želi dostojanstva, miru in prihodnosti.

Preberi tekst!

Ne bomo rojevale_i, živele_i in umirale_i ne za državo ne za Trdnjavo Evropo in ne za NATO!

We will not give birth, live and die for either the country, Fortress Europe or NATO!

Preberi tekst!

 In imamo pravico namesto potratnega širjenja vojaškega aparata zahtevati investicije v nujne zdravstvene, okoljske, stanovanjske in zaposlitvene ukrepe.

Preberi tekst!

O kakršnikoli participaciji, novih delovnih mestih in produkcijskih pogojih za vse bolj prekarizirane ustvarjalce v vse dražji prestolnici ni ne duha ne sluha – so le všečne besede, s katerimi si elitni krogi nadejajo še nekaj evropskih sredstev. Vse to kaže, da nameravajo mestni veljaki za potrebe razpisa EPK ponovno uprizarjati kulturo na hrbtih brezdomne neodvisne scene. Skupaj lahko zrušimo ta oder, a potrebno bo delovati v interesu, ki je širši od lastnega.

Preberi tekst!

In the proximity of the Slovenian border we are currently facing one of the worst humanitarian situations in Europe. Thousands of people are trapped in the migrant camps of Bosnia and Herzegovina with no access to basic care. Their attempts to leave the country are met with violence from the Croatian police, which has also led to political tensions in the region.But the crisis also presents itself on the other side of the river Kolpa, within the borders of Slovenia, where an increasing number of workers, women and children are denied access to basic rights and are often left outside the formal economy for prolonged periods of time. This situation hsa reached its tipping point and must be addressed immediately.

V neposredni bližini slovenske meje imamo opravka z najbolj akutno humanitarno krizo v Evropi. Tisoče oseb se brez najnujnejše oskrbe stiska v nehumanih taboriščih v BiH, ob poskusih, da bi območje zapustili, pa so soočeni z nasiljem hrvšake policije, ki uhaja izpod nadzora in močno stopnjuje napetosti v regiji. Kriza pa ne poteka le na južni strani Kolpe - hkrati se namreč znotraj meja Slovenije povečuje število delavcev, žensk in otrok, ki zaradi birokratskih zapletov nimajo dostopa do najosnovnejših pravic in ostajajo zunaj sistema več let ali celo vse življenje. To stanje je nevzdržno in ga je potrebno nemudoma nasloviti.

Preberi tekst!

Minulo soboto, 18. januarja, je Vahtang Enukidze, 38-letni gruzijec, zaprt v Centru za deportacije (CPR), umrl v goriški bolnišnici, potem ko so ga istega jutra pripeljali iz CPR, le mesec dni po odprtju.

Od ponedeljka, 27. januarja do nedelje, 2. februarja, je po vsej Italiji sklican teden akcij in mobilizacij za zaprtje vseh CPR in za takojšnjo izpustitev vseh zaprtih oseb. In v spomin na Vahtanga.

Preberi več

Vojaške intervencije niso v našem imenu, sodelovanje v zvezi Nato ni v našem imenu in vojska ni v našem interesu! Odgovornost za situacijo pripisujemo vsem, ki na takšen ali drugačen način sodelujejo pri kreiranju državne politike in s tem legitimizirajo njeno početje. Ne glede na barvo vaše stranke, vas spoznavamo za krive!

Military interventions are not in our name, participation in NATO alliance is not in our name and the military in not in our interest! Responsibility for militarist adventures lies with all that either directly take part in formation of state policies and agendas or offer legitimacy to them. No matter which is your party, we recognize you as guilty!

Preberi tekst!

Na teritoriju Čila še vedno potekajo vsesplošne vstaje oz. kakor sami poimenujejo dogajanje revolucionarni proces spreminjanja tako posameznikov kakor družbe.

In mid-October the territory occupied by the state of Chile erupted in a general revolt against the neoliberal regime. Two months later the fire was not put out, rather it continues to burn in what many consider a revolutionary process of transformation of society and of the individuals.

Preberi tekst!

Pred Kanadskim Konzulatom v Ljubljani smo razobesili transparent.

Banner dropped in front of Canadian consulate in Slovenia, Ljubljana.

Preberi tekst!

Vlade ne potebujemo, njihovim lažem ne nasedamo!
STOP IZKORIŠČANJU IN POBIJANJU ŽIVALI!

Preberi tekst!


“...pravica do družinskega življenja ne more pretehtati pravice države, da izvaja ukrepe za zakonito in kontrolirano priseljevanje..." - Policist David Natlačen, Center za tujce, v odgovoru na prošnjo za zadrževanje Noorullaha Oriyakhela

Preberi tekst!

As winter is coming and the housing situation for refugees is not being properly addressed, the Refugee housing initiative is preparing it's first public event. Come and join the organisation fighting for our right to proper housing. 

Preberi tekst!

STOP vojaški agresiji nad Rojavo! Zahtevamo takojšnjo zaustavitev vojaške agresije nad kurdskim prebivalstvom! 17. oktober ob 16:00 v parku Tabor.

Preberi tekst!

Prelom stoletja in tisočletja je v Slovenijo prineslo svežo anarhistično tradicijo, ki vse od tedaj živi in deluje. Navkljub neizogibnim valovanjem v intenzivnosti delovanja lahko danes brez pretiravanja govorimo o sedaj že dvajset let kontinuirane dejavnosti in organiziranja, vzporedno in kot del nje pa tudi o artikulaciji idej oziroma o teoretski in politično-analitski produkciji. V času porajajočih se novih bojev ob zori prejšnje kapitalistične krize so različni tokovi anarhističnega gibanja prepoznali potrebo po vzpostavitvi nove organizacije, ki je bila poleti 2009 realizirana z ustanovitvijo Federacije za anarhistično organiziranje – FAO.

Preberi tekst!

 

Soprebivalke_ci Zemlje
ne glede na spol, raso, spolno usmerjenost, narodnost, vrsto, itd… čas je, da prenehamo z izkoriščanjem drug_a druge_ga, čas je, da odpravimo hierarhije, ki nas zatirajo.
Svobode ti ne dajo, treba si jo je izboriti, za to vas pozivamo, pridružite se v boju za osvoboditev vseh.

Preberi tekst!

Svoje delovanje vlada upravičuje z izrazi, kot so “lov na tihotapce” in “preprečevanje ilegalnih migracij”, v praksi pa počne nekaj povsem drugega: zavrača prošnje za azil, verižno vrača ljudi v nehumane razmere in krši mednarodne konvencije.

The government justifies its actions with terms such as "hunting smugglers" and "preventing illegal migration", but in practice it does something completely different: it rejects asylum applications, it is  creating a chain of returning people to inhumane conditions and violates international conventions.

Preberi tekst!

Med 24. in 28. julijem 2019 je bil v Ljubljani organiziran 11 IFA (International of Anarchist Federations) kongres.

The 11th IFA (International of Anarchist Federations)  congress happened between 24. & 28. of July 2019 in Ljubljana. 

Preberi tekst!

Uporabniki in uporabnice Avtonomne Tovarne Rog z zaskrbljenostjo spremljajo izjave in poteze vodstva Mestne Občine Ljubljane. Ta z zavračanjem dialoga, nepriznavanjem delovanja uporabnikov, finančnimi sankcijami in neprikritimi grožnjami z deložacijo namreč nakazuje, da se obeta ponovitev konflikta iz leta 2016.

The users of the Autonomous Factory Rog are observing the statements and moves of the management of the City Municipality of Ljubljana with concern. By denying dialogue, refusing recognition of users’ activities, with financial sanctions and open threats of eviction, it suggests that the repetition of the 2016 conflict is expected.

Preberi Tekst!

Občina odpira gradbišče za gradbiščem, košček za koščkom se mesto maši in kruši. 

Preberi tekst!

A report just came in: "On Monday the 14th of January, 3 white people with a European passport tried to help a refugee from Syria to cross the Bosnian/Croatian border near Strmica on foot and by car. After 10 km walk and several successfull attempts to avoid the police, all 4 were caught around 8 pm and brought to Knin police station. There, the head of the police station and one person being accused for violating Schengen law and helping a foreigner crossing the border illegally, signed a document where there was handwritten in German "A. wants to apply for asylum in Croatia". After two days of imprisonment and a mild sentence by the Šibenik court A. was brought to the detention center in Trilj and the 3 European citizens were freed. The three of them tried to visit him today, the police guards of the detention camp refused and forced them to leave the place. But A. told them out of his cell-window that they had beaten him several times in Knin: they insulted him ("animal", "fuck your mother", "go back to Syria") and took him to an unknown abandoned house. On the way to the house they bashed his head against the seat of the car. Once in the house, four police men held him while another was beating him in the face. Once in detention center Trilj he was refused to have a lawyer, refused to apply for asylum and he was also told that they will push him back illegally to Bosnia today. This information has also been confirmed by A. via phone who has asked the story of violence to be made public, and forwarded to the ministry of internal affairs as well as the media and Croatian Ombudsman. More Info will follow!" #NoBorders #FuckFortressEurope #ACAB

Ponovno lahko opazujemo kako elite kujejo dobičke z militarizacijo družbe in poskušajo zamegliti svoje namene s podpihovanjem sovraštva in strahu. V bistvu pa se moramo, če se želimo približati mirnemu in dostojnemu življenju, le obraniti pred plenjenjem političnih in gospodarskih elit ter se odločno zoperstaviti tistim, ki širijo nestrpnost in sovraštvo. Začnimo z naslavljanjem vprašanja ali si želimo sodelovati v njihovih morijah ter skupaj poiščimo načine za realizacijo naših odgovorov.

Preberi več

Številni prebivalci in prebivalke Ljubljane že dolgo opažamo, da le še redko zaidemo v središče mesta, saj tam nimamo več kaj početi, tam se počutimo odveč in nedobrodošle: javne površine izginjajo pod privatnimi mizami vedno bolj razbohotenih lokalov, privatiziranimi pasažami, trumami turistov in permanentno ograjenimi ad hoc zabavišči na trgih. Stare kafane sledijo hipsterskim trendom in cenam, običajne artikle, kot so žarnice in WC papir, zamenjujejo cenena oblačila in kičasti okraski. Vedno bolj obkoličeno Ljubljano nadzira na tisoče kamer, policija in redarji z vedno novimi pooblastili, njihovo pogosto arogantno oblastnost pa dopolnjuje prisilni režim vedno novih dovolilnic, prepustnic in ostalih kartic – za smeti, avtobuse, knjižnice, parkiranje.

For a long time already many of us, residents of Ljubljana, only rarely venture to the centre of our town. There is nothing for us to do there, we feel surplus to the requirements and unwelcome. Public space is disappearing fast under the private terasses of ever expanding bars and restaurants, street passages are being turned into private space, tourist hordes are taking over the streets and public squares are turned into permanently fenced ad hoc party venues. Old taverns chase hipsters' trends and prices while common household items such as lightbulbs and toilet paper are replaced by cheap clothes and kitschy ornaments. As everywhere the municipality erects new fences more and more CCTV cameras are constantly being added to the thousands already in operation, while police and city security officials are vested with more and more authority. Their often arrogant exercise of the latter is neatly complemented by the forcefully imposed regime of permits for all kinds of services - for rubbish, bus, library parking etc.

Preberi tekst!

O negativnih izrazih družbeno-ekonomske realnosti v kateri živimo in soočanja z njimi v avtonomnih prostorih.

On the negative expressions of the socioeconomic reality we live in and face within our autonomous spaces.

Preberi več

V sledeči izjavi zavračamo in obsojamo medijski linč nad anarhistkami_i iz A-Infoshopa z AKC Metelkove, ki se dogaja v zadnjem tednu s strani posamičnih levoliberalnih intelektualk_cev iz bivše ekipe Second Home.

With the following statement, we are rejecting and condemning media lynching of anarchists from A-Infoshop at ACC Metelkova, that has been performed by individual left-liberal intelectuals from the former Second Home in the last week. 

Preberi več

Po prvi petletki se sprašujemo:

"Kam po krizi Jani?

V Socialnem centru Rog, se ima zgoditi benefit koncert za komunal.org

soboto, 17. marca ob 20h!

Več o dogodgu

Spomin, ki v središče postavlja boj izbrisanih, je spomin na institucionalizirano izključevanje, ki se ne bi smelo ponoviti, a je obenem tudi spomin na uspešno upiranje razčlovečenju ter na nepopustljivo vztrajanje pri tem, da je navkljub nemogočim razmeram možno dejavno vplivati na družbena razmerja.

Preberi tekst!

Federacija za anarhistično organiziranje obsoja napade kapitala in države na delavstvo v Luki Koper, kjer se v zadnjem obdobju kažejo vsi aspekti izkoriščanja delavcev, okolja in skupnega družbenega premoženja za potrebe večanja profita in bogatenja politično ekonomskih elit.

Preberi tekst!

 

Zaradi tebe je marsikatera med nami postala zagovornica, aktivistka in amaterska pravnica, strokovnjakinje za analizo tveganja, premoščanje krize, pisanje pritožb prisilnim namestitvam v zavod ali prisilnim hospitalizacijam. Včasih več slabega kot dobrega, pa si vseeno pokazal, da je možno življenje organizirati drugače. Izven totalnih ustanov, znotraj solidarnih, prijateljskih mrež, ki so se nalezle tvojega pravičniškega duha in borbenosti in poskrbele, da si do zadnjega ostal v skupnosti, na svobodi, ki ti je toliko pomenila.

Mijo vive, la lucha sigue! Dokler ne pade zadnja totalna institucija.


 Thanks to you, many of us became advocates, activists, amateur legal team, experts in risk analysis, getting through a crisis and writing complaints against involuntary commitment to psychiatric institutions. Sometimes it was far worse that better, but you still managed to show everyone that care can be organized in a different way. Outside of totalitarian institutions, in networks of friendship and solidarity, which you have successfully contaminated with your righteous spirit and warrior attitude that they managed to keep you in the community until the very last day, enjoying the freedom that meant so much to you.

 

Mijo vive, la lucha sigue! Until the last totalitarian institution is destroyed.

Preberi tekst!

When we fight for anti-authoritarian, anti-capitalist society, we fight for values of solidarity, freedom and radical equality. We feel empowered when we see others fighting for the similar causes. So when we are fighting for our squats, we are in solidarity with others, who fight against evictions and when we see others fighting for their squats, we feel stronger.

Read more

MOL očitno še naprej vztraja z drugje že uveljavljeno prakso izrinjanja avtonomnih prostorov in produkcije alternativnih vsebin iz mesta in z uničevanjem drugačnih, solidarnih družbenih odnosov, ki se izvajajo znotraj njih. AKC Metelkova mesto na jutrišnjem protestu ne bo sama, podprli ga bomo tudi uporabnice in uporabniki Avtonomne Tovarne Rog.

 

Če si za Tromostovje, bodi tudi za Dvoskvotovje!

Preberi več

***Zoperstavimo se razprodaji skupne lastnine in tajkunski politiki Jankoviča!***

*Poziv k skupnemu odzivu na napade MOL v primeru AKC Metelkova Mesto, Tovarne Rog ter vsesplošno privatizacijo in komercializacije javnega.*

Preberi več


Se vidimo na Prešercu ob 9.30 v četrtek 14.12.2017!

Join us on Prešeren square on Thursday, 14 Dec,  at 9.30 AM!

Preberi več

Mestna občina Ljubljana (MOL) se je odločila za prodajo zemljišča, na katerem trenutno stoji Hostel Celica. S tem so se odločili tudi za radikalno spremembo svojega razmerja do celotnega območja Metelkove. Ta poteza v sicer nikoli enostavno razmerje med MOL in AKC Metelkova mesto – slednji je svetovno priznan kulturni, urbanistični in socialni primer dobre prakse - vnaša oblastniški diktat. Zadnje namere MOL uporabnike in uporabnice AKC Metelkova mesto obvezujejo, da javno in jasno sporočimo: kapital in MOL, roke stran od Metelkove!

Municipality of Ljubljana has decided to sell the plot of land on which currently stands hostel Celica. This decision represents a radical shift its relation towards the entire Metelkova area. This move introduces an authoritarian element into the relationship between the municipality and Autonomous Cultural Centre Metelkova mesto, an internationally renowned example of a successful cultural, urbanistic and social practice, while truth be told the said relationship has never been a simple one. The latest intentions of the municipality however oblige us, the users of ACC Metelkova mesto, to publicly and unequivocally make our position clear: Capital and Municipality – take your hands off Metelkova!

Preberi več

Izjava Noč je naša 2017/Statement for Reclaim the night 2017

Preberi več/read more

Tudi nominalno antiavtoritarni prostori lahko postanejo gojišča avtoritarne politike. Ta nevarnost je še posebej močna, ko napočijo krizni momenti in s tem nuja tvorjenja zahtevnejših skupnostnih samozaščitnih procesov/.../ Včeraj nam je bil dovolj avtonomni prostor. Danes hočem avtonomne soseske. Jutri mesta in pokrajine. Zavedamo se, da v tem boju nismo edinstveni in vemo, da nismo sami. Kje se bomo torej srečali?

Also nominally anti-authoritarian spaces can become breeding grounds for authoritarian politics. This danger is especially strong when moments of crisis arrive and with them the necessity to form more complex communal self-defense processes/.../Yesterday an autonomous space was enough. Today we want autonomous neighbourhoods. Tomorrow towns and regions. We are conscious of the fact that in this struggle we are not unique and we know that we are not alone. Where shall we meet next?

Preberi več/ read more

JAVNI PROSTOR – PREHOD ODPRT VSEM

V Kopru je med oktobrom 2014 in julijem 2017 obstajal javni prostor, ki je bil dostopen vsem ljudem dobre volje, širokih misli in kritičnega razmišljanja. Ta prostor je zgodovinski dokaz, da je razpoka v neizprosnem neoliberalnemu sistemu možna, da je iz ruševin mogoče zgraditi nove temelje in zapuščenim prostorom vrnit življenje, kar so tudi besede z začetka manifesta nekdanjega kolektiva UPInde. V zgodovini bo ostalo zapisano, da je med letom 2014 in 2017 v Kopru obstajal otok svobode, emancipacije, solidarnosti, brezskrbnosti, sobivanja, strpnosti, antiseksizma, antikapitalizma in antifašizma. 

Preberi več

Freedom for J20 defendants!

 

Accusations against J20 defendants are an example of brutal hunt to find a scapegoat for more and more people, who have consistently resisted to accept the brutal normality of Trump's presidency. It is an attempt to frame couple of hundreds of people who stood up against the illusion of peaceful transition and make an example of them. Authorities hope that if they go hard against 200 people, others will be too intimidated to resist as well. 

More about solidarity actions

Preberi več

Pred kratkim je bilo javnosti sporočeno, da zgodba o tovarni Argolina v Izoli išče izhodišče na sodišču. Uporabnik prostorov nekdanje tovarne v Izoli, ki je več kot leto delil prostor s skvoterskim kolektivom Avtonomna Cona Argo, se je odločil tožiti DUTB in podjetje Argolina d.o.o. za motenje posesti, saj meni, da je  sedanje stanje popolne ograjenosti in neprestanega propada, nezakonito.  

Spomnimo, da je leta 2013 lastništvo bivše tovarne prešlo iz upravljanja propadle Abanke pod Dutb, ki je ustanovila družbo  Argolina d.o.o. z edinim zaposlenim Alešom Kupdrekščakom, z namenom upravljanja območja tovarne. Prva obravnava je bila 18.05.2017, vsi zainteresirani vabljeni na drugo obravnavo 06.06.2017 ob 14h na Okrajnem sodišču v Piranu. 

Preberi več

Friedel has been home away from home for many of us throughout the years, as it was always open for our talks, discussions, and meetings. Places like Friedel are important because they are a meeting point for local and international activists, a place that stands against effects of gentrification and inspires us to fight where we live, stand and work.

Preberi Tekst!

ANTIRASISTIČNA PRIMORSKA!

Sobota 15h, center Spodnjih Škofij

Z gnusom in prezirom opazujemo, kako nekateri krajani Škofij pod pretvezo skrbi za varnost svojih otrok in skrbi za lokalno okolje širijo strah in paranojo ter sledijo vsesplošni kampanji ameriških in evropskih elit o "muslimanski nevarnosti iz vzhoda". Ljudem, ki so izgubili svoje domove in ki bežijo iz vojnih območij ne dovolijo osnovnih človekovih pravic. Strehe nad glavo, miru in svobode. 

Politikantsko igračkanje o neinformiranosti med državo, MOK, lokalno krajevno skupnostjo in političnimi strankami izkoriščajo kot izgovor za svoje rasizme in vse to zato, ker se nekaj družin (imajo že priznan status političnih azilantov) želi nastaniti v Škofijah. Želijo celo paradirati v našem okolju s svojo nestrpnostjo.

Antirasistična fronta Primorske se bo na isti dan, v soboto ob 15h v centru Škofij zbrala in pokazala da na Primorskem ni prostora za rasizme, fašizme in katerekoli druge zaničevalne in sovražne ideologije. 

Primorska je od vedno bila in bo stičišče mnogoterosti in različnosti, antifašizem v mestih in vaseh, kjer živimo ni nikoli bil le prazna beseda. 

Danes azilanti, jutri migrantski delavci, pojutrišnjem cigani, balkanci in koncentracijska taborišča! Ne bomo tolerirali rasizma in rasistov! Fašiste smo že enkrat izgnali in če bo potrebno jih bomo spet.

Azilantke, azilanti, begunke in begunci, soljudje, dobrodošli na Primorskem, v deželi ANTIFAŠIZMA!

Se vidimo na Škofijah jutri, v soboto ob 15:00!

ANTIRASISTIČNA FRONTA PRIMORSKE

KOLEKTIV UPI INDE

ALTERNATIVA OBSTAJA, FAO

KOLEKTIV ARGO

Preberi več

O spornem odstrelu, lobijih in širjenju strahu

 

Po tem, ko je rezalna žica v letu 2016 presekala poti mnogim prostoživečim živalim, ki ne prepoznavajo bizarnosti nacionalnih in državnih delitev, so se na šahovnici lokalnih institucij znašli volkovi in medvedi, ki jih v tem letu ogroža še nenavadno visok odstrel. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odlok za odvzem 113 medvedov in 10 volkov v letu 2017. Monopol nad upravljanjem s populacijami oz. pobijanjem prostoživečih živali je v rokah lovcev, ki skupaj z Zavodom za gozdove in Zavodom RS za varstvo narave oblikujejo predlog za letni odstrel, ki ga potrdi vlada. Upravljanje s populacijami se izvaja pod pretvezo zmanjševanja gospodarske škode, omejevanja migracij živali na nova območja ter zagotavljanja varnosti tistih, ki živijo na območju prisotnosti velikih zveri ter si tako življenjski prostor delijo z medvedi, risi, volkovi … Argument zagotavljanja varnosti je priročen za utrjevanje in ekspanzijo strahu, ki bazira na perpetuiranju lažnih predstav o medvedih in volkovih kot agresivnih zvereh, pred katerimi se je treba zaščititi ter tako deluje kot priročna metoda za pridobivanje javnega mnenja na stran tistih, ki zagovarjajo odstrel.

 

V luči tega, za kar na tem mestu v resnici gre, torej za prostočasno ubijanje živali v njihovem življenjskem prostoru, namreč to ne bi bilo prepoznano kot produktivno ali, kakor se kaže v primeru odloka, celo nujno. Razmerje je že v izhodišču neuravnoteženo. Lovcem pozicija »varuhov« narave, v katero umeščajo tudi živali, omogoča upravljanje s tujimi življenji na način, da imajo od tega neposredne koristi. To, kar je manipulativno poimenovano kot »zaščita«, se prične, kjer se pričnejo njihove koristi. V namene legitimirati lastne koristi od umorov, je treba ustvariti stanje »prevelikega števila osebkov v populaciji«. Hranjenje živali v hladnejših mesecih s strani lovcev tako predstavlja ustvarjanje boljših pogojev za razmnoževanje, kar nato privede do »prevelikega števila osebkov v populaciji«. V tej shemi so posamezniki zreducirani na ogrožajoč dejavnik, ki ga je treba odpraviti, njihova vrednost je zgolj vrednost ohranjanja vrste. V ospredju je razreševanje namišljenega in samoreproducirajočega konflikta, katerega edina vnaprej zrežirana rešitev je odstrel. Gre za ohranjanje monopola in lovskih dejavnosti zaradi njih samih; za aktivno preprečevanje in neposlušnost do predlogov, ki se izvajajo v nezadostnih fragmentih, da izid venomer ostaja pomor. Naslavljanje problematike z vidika soobstoja posameznikov, ki si delijo življenjski prostor, umanjka.

 

Šele ko prepoznamo s strani medijev in interesnih skupin posredovano reprezentacijo živali kot zmotno in reduktivno, se s spremembo gledišča kot predpogojem celostnega pristopa k problematiki sobivanja, ponudi širok nabor možnosti za drugačno postopanje (sanacija in preprečevanje divjih odlagališč s klavniškimi odpadki, uporaba medovarnih smetnjakov, ozaveščanje splošne javnosti, in še bi lahko naštevali). Prostoživečih živali bo toliko, kolikor smo jih pripravljeni sprejeti ter kolikor jih lahko sprejme sam življenjski prostor, katerega del smo. Ni na njih, da bežijo pred streli, na nas je, da se naučimo sobivati.

 

Odstrel je pomor! Proti lovu! Za sobivanje!

 

Iniciativa proti izkoriščanju živali in okolja

Preberi več

Autonomous spaces in Slovenia under attack, support the struggle!
Call for solidarity actions for INDE squat in Koper, Slovenia 

In the last few years we have seen new autonomous spaces emerging in Slovenia, joining the struggles of older squats all over the country. Along the Slovenian coast, two enormous buildings were occupied until recently. The occupations brought radical politics and different social relations to their environment. Both squats were always open to a variety of projects and initiatives, but had strong anarchist presence and activities as well. The spaces used to be factories, which were destroyed by the brutal privatization. 

Right after New Years, ARGO squat in Izola was forcefully evicted. Eviction was preceded by a series of harassments from police and security company, that in some cases resulted in serious bodily injuries and fines for comrades there. The second coastal squat, called INDE, got an eviction notice just a few days ago. We are supposed to leave the premises on January 30. 

Both squats are currently owned by so-called Bad Bank. This is a state institution under the management of the Ministry of Finance, created to resolve debt by big failed speculative financial investment that crashed during the economic crisis. In other words: they are there to sell buildings cheap and open them to further financial speculations, by which the rich will once again profit, while all of us will lose.  The eviction of INDE is going to happen under a pretense of cleaning up dangerous material at the site. ARGO was also declared a dangerous zone by authorities, but the only thing they are trying to clean out of it are comrades who are bringing life into these spaces. 

This is another blow in a hard year for the squatting movement in Slovenia, since all of the spaces are facing attacks, either by Nazis or/and police, private security, and state institutions. We understand this kind of pressure as a part of increased repression that the so-called migrant crisis has justified. More is at stake than just our building. We are a hope of a different world, where solidarity, mutual aid, anti-authoritarianism, and non-hierarchical relations are still possible. Just few months ago we prevented the eviction of Rog squat in Ljubljana. We know we can do that again.

 We call for comrades all around the world to show us solidarity. We will welcome you here, but will be happy if you fight where you stand. Send us a letter of support, or raise a banner! Or squat something yourself! They can never hold us back if we stand together strong. Everything you do will keep our spirits up. 

If we go down, we are going down in style. Join our struggle! 

Local Group Alternativa Obstaja, Koper (part of FAO-IFA)  

BAD BANK:   http://www.dutb.eu/en/default.aspx  (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
Security Company that is in charge of eviction: http://www.galekom.si/ (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
INDE: http://www.indeplatforma.org/            https://www.facebook.com/indeplatforma/?fref=ts 
ARGO: https://www.facebook.com/argoplac/

Preberi več

UP Inde in Argo sta avtonomna prostora, ki sta v zadnjih dveh letih na obalo vnesla sveže misli in prakse porajajoče se samoorganizirane skupnosti. Izpostavila sta potrebo po prostorih srečevanja in ustvarjanja ter dokazala, da je tovrstne prostore s skupnimi močmi tudi mogoče vzpostaviti.  Tako so skvoterji, ki so zasedli kompleksa, s katerima upravlja Slaba banka odprli številna vprašanja, ki se porajajo ob praznih poslopjih. Predvsem se izpostavijo nepremičninske špekulacije in čakanje na investitorje, ki vodijo v dolgotrajno propadanje zgradb, in posledično rušenje celotnih območij in gradnje novih dražjih ter pogosto nedosegljivih poslovno-bivanjskih prostorov. Z zasedbo so opozorili tako na probleme mladih, ki jih kapital vedno bolj izriva kot tudi na določene urbanistične plane, ki načrtujejo preobrazbo v nova, privlačna, a večini nedostopna mesta. Lokalnih prebivalcev se ne more dokončno izriniti iz mestnih središč, elitistični urbanistiki mestnih oblasti, ki ločuje ljudi na podlagi dohodkov navkljub.

Zasedbe in vzpostavljanje avtonomnih prostorov so v teh zaostrenih družbenih razmerah eden izmed načinov, s katerim ljudje jemljejo lastna življenja v svoje roke, jih organizirajo v skladu s potrebami in željami, lajšajo neznosne socialne situacije in hkrati omogočajo gradnjo kritike in alternativ. Ni presenečenje, da se napadi na avtonomne prostore in evikcije v zadnjem času vrstijo. Izvajajo se predvsem pod pretvezo skrbi za varnost in zdravje tamkajšnje skupnosti in brez vsakršne skrbi za socialni aspekt deložacije tamkaj živečih. Slaba banka, ki ima v lasti mnoge zapuščene objekte, ki so jih pred propadom in nadaljnjimi nepremičninskimi špekulacijami rešile in z vsebino napolnile skvoterske skupnosti, se je izkazala kot idealen depersonaliziran državni inštrument tudi za evikcije tovrstnih prostorov. Vse za zaščito kapitala in boljše možnosti nadaljnje prodaje.

Strah oblasti pred tistimi, ki si upajo vzeti prostore, ki so bili včasih skupno dobro in kasneje privatizirani z javnim denarjem, je tako močan, da je za njih pot v represijo in kriminalizacijo proti avtonomnim prostorom samoumevna. AKC Metelkova mesto se skupaj z Argom in Up Inde bori proti represiji in za obstoj ter širjenje avtonomnih prostorov. Napad na enega je napad na vse nas, zato skupaj stopamo proti interesom kapitala. Vsebine praznim prostorom bo vdahnila skupnost in ne kapital!

S solidarnostjo,
AKC Metelkova mesto

Preberi več

Ko so ljubljanske mestne oblasti s težko mehanizacijo vdrle na dvorišče Roga, smo v kolektivu AKC Sokolc zapisali, da v Sloveniji poteka vojna proti avtonomiji, skupni lastnini in svobodi. Da ni šlo zgolj za dvigovanje panike znotraj skvotarske scene, smo nekaj mesecev kasneje izkusili tudi sami, ko je MO Novo mesto pod pretvezo sanacije in »varnosti uporabnikov« zahtevala, da se avtonomna cona izprazni in zapusti. Temu poskusu smo se odločno postavili po robu z vsemi sredstvi.


A neposredna represija oblasti in kapitala se je nadaljevala, ne samo v Novem mestu in Ljubljani - pod udarom sta znašla še izolski Argo in koprski U.P Inde. Potem ko je DUTB zatrla avtonomni prostor ARGO, se sedaj neposredni pritisk vrši še na INDE. Tako so se razblinili še zadnji dvomi glede resničnosti vojne proti avtonomiji. Z izpraznitvijo prostorov U.P INDE, bi država in lokalne oblasti odpravile še zadnjo sled avtonomnega delovanja in scene na Primorskem, kar je nedopustno!


AKC Sokolc izraža solidarnost s tovarišijo U.P. INDE in nudi pomoč pri obrambi ideje in dejavnosti kolektiva!

Sokoliči

Preberi več

Solidarnost iz Slovenije s tovarišicami in tovariši na ameriških ulicahPetkova inavguracija ameriškega predsednika bo nova priložnost, da slovenski lokalni politiki ponovno pokažejo svojo pregovorno servilnost do vsakokratnega imperialističnega gospodarja vojn. Tukajšnja oblast je Trumpovo zmago že novembra sprejela odprtih rok – in ne zgolj zato, ker je slovenski narod zdaj menda ponosen na svojo hči Melanijo, in ker bo Trump zaradi nje menda dober za slovenski biznis.

Ameriške volitve odmevajo po vsem svetu, še posebej v regijah, ki jih ameriška zunanja politika prizadene s svojimi preleti letal, oboroženimi enotami, gradnjo letalskih baz in bolj ali manj rednim bombardiranjem ter rekrutiranjem za vojna opustošenja na Bližnjem vzhodu.

Slovenija pri tem ni izjema. Še vedno se spomnimo, kako smo morali na ulice pod sloganom Vaše vojne, naši mrtvi, s katerim smo nasprotovali ameriški invaziji v Afganistanu in Iraku. Spomnimo se nasprotovanja militarizaciji ter sodelovanju v NATO koalicijah. Jezni smo bili zaradi vzpostavitve NATO letalske baze in vsiljenih prostotrgovinskih sporazumov. Trpeli smo zaradi globalnih ekonomskih politik, gospodarske krize in varčevalnih ukrepov pod taktirko ZDA in njihovih pomočnikov v Evropski komisiji. Nismo pozabili vojaških posredovanj NATA pod ameriškim poveljstvom proti civilistom v bombardiranju Beograda in drugih mest ob koncu zadnjih balkanskih vojn.

Zaradi izkušenj, kaj pomeni biti na drugem koncu ameriške imperialistične palice, nihče ni imel veliko upanja, da bi bila zunanja politika ZDA pod novo Clintonovo administracijo drugačna od Trumpove. Še vedno bi padale bombe, odpirala bi se vojna žarišča in sejal strah in nestrpnost v vojni proti terorizmu. Še vedno bi vladalo neoliberalno izkoriščanje periferij, v katero spada tudi evropski jug. Vse v obupanem poskusu padajoče velesile, da ohrani vsaj iluzijo svoje gospodarske in politične moči v svetu.

Na simbolni (in realni) ravni pa Trumpova izvolitev seveda pomeni obrat v (skrajno) desnico, legitimacijo retorike sovraštva na ulicah in v javnosti. Je signal avtonomnim fašistom, da je njihova politika vse bolj sprejemljiva. In je signal vsem tistim patriotom v kravatah, ki v imenu nasilnega ohranjanja avtohtonih kultur in konzervativnih vrednot, kot so življenje »od spočetja do naravne smrti«, družina, nacija, demokracija, država in kapital, sebe prepričujejo, da niso fašisti. In čeprav se bo politika množičnih deportacij Baracka Obame, taborišča mučenja v Guantanamu, invazij na Bližnjem vzhodu in rasistična politika v ZDA pod Trumpom zgolj nadaljevala, razumemo nemir, ki je prevel Ameriko in svet. Njegova izvolitev je pustila le malo prostora za dvom, da se vse to res dogaja. To, kar se je prej odvijalo v temi, zanikanju in v javnosti prikazovalo kot anomalija, je zdaj postalo uradna in vidna politika, s še več sovražne retorike in manj zavorami.

Pod vodstvom Trumpa se ZDA pridružujejo avtoritarnim režimom po svetu, ki se vse bolj obrača v (skrajno) desno. Ponekod odprto na krilih rasizma in nestrpnosti, drugje v imenu centrističnih politik reda, miru in varnosti, ki proizvajajo enake učinke ločevanja populacij na dobre in slabe, na privilegirane in oropane. Kot denimo v Sloveniji. Ne preseneča nas, da je premier Miro Cerar vneto pisal tvite in čestital Trumpu za zmago. Da je bil je bil vesel, da je v Washingtonu dobil sogovornika, ki razume potrebo po zapiranju meja za migrante, uvedbi izrednih razmer, dvigu pooblastil represivnim organom, gradnji zidu oziroma bodeče žice na južni meji in izvajanju množične deportacije migrantov, ter zna vzpostaviti družbeno klimo, v kateri je desničarska vstaja na ulicah le korak stran. Kar si Trump želi, je Cerarju že uspelo.

Specifični tvist Trumpove izvolitve je seveda poreklo Melanije Trump, bodoče prve dame ZDA, ki se je rodila in odraščala v Sloveniji. V ZDA, pa tudi širše, je njena življenjska zgodba uporabljena kot primer dobre, lepe, bele migrantke, ki spoštuje zakone, pooseblja konzervativne vrednote žene in matere ter ljubi svojo novo državo. Za razliko od vseh tistih migrantov, ki so v ZDA ilegalno, ki niso beli, in jemljejo službe državljanom in si zato zaslužijo sovraštvo in izgon. V Sloveniji ta zgodba deluje kot afirmacija privilegija, kot pohvala konzervativnemu videnju spola, kjer je pohlevno služenje moškemu nagrajeno z dobrim življenjem. Na njeni zgodbi Slovenija gradi nacionalni ponos, ko si žensko telo (ki dejavno podpira in reprezentira Trumpovo politiko sovraštva) lasti v imenu nacije. Melanijo strežejo v slaščičarnah v obliki torte, za Melanijo so decembra v prestolnici krstili božično drevo, ki so ga postavili na osrednji mestni trg. Melanija je postala vsiljena prva dama nas vseh, pa čeprav z nacijo, ne slovensko, ne ameriško, ne katerokoli drugo, nočemo imeti prav nič.

Dvojica Trump svetu sporoča, da je mogoče danes še vedno stati na branikih zaprtih skupnosti privilegijev: bele rase, zahodnega imperializma, neoliberalnega gospodarstva. To je svet, kjer ima peščica vse in večina nič. Edini način, da lahko iluzijo blaginje ohranjajo, je politika delitve in izključevanja, politika meja in vojn, ekstremne represije in ekstremnega sovraštva. 

Zato podpiramo napore tovarišic in tovarišev, ki se po vseh ZDA organizirajo v boju proti rasnim delitvam, rastočemu fašizmu, deportacijam, velikim infrastrukturnim projektom, ki uničujejo naravo, policijskim umorom temnopoltih in rožljanju z orožjem ter vojnam.

Njihov boj je več kot zgolj boj proti Trumpu. Je boj proti globalnim politikam izključevanja in izkoriščanja in je boj proti vsej politični nomenklaturi, ki bo skušala ljudi v Ameriki prepričati, da ji je potrebno za ustavitev Trumpa na volitvah zaupati glasove. Da se le ohrani svet, kot ga poznamo in ki ga v resnici že zdavnaj ni več. Njegova zmaga ni presenečenje in ni anomalija. Je zgolj bolj kričeč in neposreden opomnik, da ima sistem reprezentativne demokracije v sebi vedno vgrajene mehanizme izključevanja, preglasovanja, nasilja, hierarhij, sovraštva. To je sistem, v katerem mi vsi izgubljamo, medtem ko privilegirani zmagujejo. Če je danes odločitev za protest morda lažja zaradi očitne grožnje sovraštva na prestolu ZDA, ne smemo pozabiti, da gre za isti izključevalni sistem, ki si zasluži naš bes tudi takrat, ko nam vlada politik bolj spravljivega obraza.

Ko nas napade sistem, je naš odgovor bes. Ko nam na ulice pošiljajo vojsko, je naš odgovor pogum. Ko nam jemljejo prostor, si ga vzamemo nazaj. 20. januarja bodo ZDA poskušale svetu zaigrati prizor sprave in normalizacije politike sovraštva in delitev. Številni spektaklu ne bodo nasedli. Vaš pogum nas navdihuje. #DisruptJ20.Anarhistična pobuda Ljubljana                           

Ljubljana, januar 2017

Preberi več

UP INDE bo v kratkem praznovalo 2. obletnico svojega javnega obstoja. Taki prostori so več kot potrebni na obali in v širšem okolju. Objekt (INDE) je bil veliko let zapuščen in strašil ob pogledu na njega. Več kot očitno je, da kadar se skupina ljudi loti prostovoljno sanirati, očistiti in popravljati prostore, kar bi več kot očitno morali ne(odgovorni) “lastniki” storiti že veliko prej, se zgodi ravno obratno od pričakovanega in sicer namesto, da se taka dejanja podpira se zgodi to, da se te ljudi nasilno meče ven in medijsko napada. UP INDE je potreben kakor tudi ARGO! kolektiv je v kratkem času ustvaril veliko pozitivnega dela in dogodkov, ki so prinesli na obalo veliko tega kar je na obali manjkalo. Njihovo delo je prostovoljno, motivacijo pa najdejo v tem da delajo to kar najrajši počnejo. Tukaj bi se lahko naštevalo marsikaj: koncerti, umetniške razstave, okrogle mize, filmski večeri, solidarni obroki in še ogromno tega. Seveda so pomagali tudi brezdomim ljudem in tistim, ki so bili pomoči potrebni.


Na drugačen način bi bilo težko toliko ustvariti in narediti kot smo oboji naredili na obali!


Sedaj, ko se je DUTB v primeru ARGO-a, obrnil na nasilje in s silo zaprl prostore in zatrl samoniklo kulturo in avtonomijo. zgleda namerava podobno storiti z UP INDE. Prepričani smo, da je možno sanirati in odstraniti zdravju nevaren azbest, brez da bi pri tem bilo potrebno izprazniti prostore UP INDE.


V ARGO kolektivu podpiramo prizadevanje UP INDE za nadaljni obstoj, saj menimo, da je čiščenje azbesta zgolj pretveza DUTB-ja za izpraznitev prostorov, vendar menimo, da je prostore potrebno očistiti nevarnega azbesta (že 10 let ali več), Podobno taktiko so uporabili pri nasilnem vdoru v prostore AC ARGO in posledičnim “zavarovanjem” tega pred nadaljnim vstopom. Zahteva po izpraznitvi prostorov UP INDE s strani slabe banke kaže na enako željo “varovanja”.


Jasno je, da se je slaba banka spustila v ofenzivo proti samonikli kulturi na zanemarjenih objektih, saj ta alternativa propadu kaže na nesposobnost in malomarnost DUTB-ja in prejšnjih lastnikov.
ARGO kolektiv boj za obstoj UP INDE podpira materialno in duhovno, hkrati pa nadaljujemo na drugih frontah.

 

AC ARGO ostaja prav tako kakor UP INDE!

 

Kolektiv AC ARGO

Preberi več

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.